Skip to main content
Breadcrumb

Gender and Political Representation

Research group
Active research
Project owner
Statsvetenskapliga institutionen

Short description

Forskningsområdet behandlar könstillhörighetens betydelse för politisk representation. Under senare årtionden har andelen kvinnor ökat i politiskt valda församlingar i Sverige och runt om i världen. Vad betyder det för innehållet i den politik som bedrivs? Påverkas själva styrelseskicket till exempel genom att graden av korruption minskar? Det är några av de centrala frågor som ställs inom programmet.