Breadcrumb

SOM-institutet söker biträdande undersökningsledare

Published

Tycker du att det är givande att arbeta i en kreativ akademisk miljö som bistår många olika forskningsprojekt och genomför undersökningar som röner stort intresse i samhällsdebatten? Vill du vara en central del i att samla in och avrapportera våra datainsamlingar? Då ska du söka den lediga anställningen som biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet är en centrumbildning för genomförande av frågeundersökningar och för forskning och utveckling inom området surveymetodologi. I nära samverkan med forskargrupper, myndigheter och organisationer genomför SOM tvärsnittsstudier, panelstudier och experimentstudier på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. Undersökningsverksamheten syftar till att samla in och tillgängliggöra bästa tänkbara forskningsdata om svenska folkets medievanor, attityder och beteenden, fritidsvanor och livsstilar. Undersökningarna utgör idag en av de viktigaste datakällorna för svensk forskning kring samhälle och politik, medieanvändning och opinionsbildning. Nu söker SOM-institutet en biträdande undersökningsledare som kommer bli en del av arbetslaget på cirka 15–20 personer, som framför allt består av forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med övrig personal arbeta med genomförandet och utvecklingen av olika undersökningsprojekt vid SOM-institutet som exempelvis Medborgarpanelen och SOM-undersökningarna. Arbetsuppgifterna innefattar alla delar av undersökningsarbetet: fältarbete, programmering, testning och utformning av enkäter, kvalitetssäkring, dokumentation, databasvård, kodning, databearbetning samt analys, avrapportering och sammanställning av presentationsmaterial med mera. Den som anställs kommer att ingå i ett team vid SOM-institutet och arbeta nära tillsammans med forskare, undersökningsledare och biträdande undersökningsledare för att lösa såväl stora som små arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att vara flexibel, samarbetsorienterad och beredd att ta sig an alla typer av arbetsuppgifter.

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100 % omfattning. Tillträde 10 februari 2023 eller efter överenskommelse.

Läs mer om hur du ansöker till tjänsten här

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-11-04.

Varmt välkommen med din ansökan!