Image
Tvångsarbetsanstalten Svartsjö. Här huserade under 1910-talet den så kallade ”Bevakningsskolan” där fångvårdspersonal utbildades.
Photo: Okänd (Wikimedia Commons)
Breadcrumb

Utbildning av fångvårdens personal och framväxten av välfärdsstatens kriminalpolitik ca 1910-1965

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2022 - 2025
Project owner
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Short description

Det övergripande målet med detta projekt är att sätta frågan om utbildningen av kriminalvårdens personal i Sverige i ett historiskt perspektiv.

Frågan om den bristande utbildningen hos fångvårdarna intog en viktig plats i det kriminalpolitiska reformarbete som fokuserade på behandling av förbrytaren och som pågick i flera decennier under 1900-talet. Syftet med projektet är därmed att skapa en djupare förståelse kring rollen som utbildning av fångvårdspersonal spelade i uppkomsten och etableringen av straffvälfärdspolitiken i Sverige, ca 1910–1965.

Uppgiften för projektet blir därmed tvåfaldig då det söker att 1) analysera den politiska diskussionen om utbildning i det kriminalpolitiska reformarbetet och 2) att belysa och diskutera utbildning i praktiken inom Fångvårdsstyrelsen och säkrandet av kompetens på olika nivåer i organisationen.

Forskningsprojektets fullständiga titel är ”Av grundläggande betydelse för den fostran fängelsevistelsen avser att bibringa”: Utbildning av fångvårdens personal och framväxten av välfärdsstatens kriminalpolitik ca 1910-1965