Image
none
Utdrag ur Magnus lagabøtes landslov från manuskriptet Codex Hardenbergianus.
Breadcrumb

Presentation av projektet "Social governance through legislation"

Kultur & språk

Medeltidskommittén har glädjen att bjuda in till vårens andra seminarium. Forskningsprojektet" Social governance through legislation", presenteras. Et tverrfaglig prosjekt mellom retthistorikere og historikere. Föreläsare: Jørn Øyrehagen Sunde och Erik Opsahl

Seminarium
Date
17 Mar 2022
Time
15:00 - 17:00
Location
Sal J439, Humanisten, Renströmsgatan 6

Participants
Jørn Øyrehagen Sunde är professor på Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.
Erik Opsahl är professor i historia på Institutt for historiske och klassiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Good to know
Presentationerna hålls på norska. Alla är välkomna, både inom och utanför universitetet!
Organizer
Medeltidskommittén

Medverkande

Jørn Øyrehagen Sunde är professor på Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, och forskar vid Nasjonalbiblioteket. Hans specialområden omfattar särskilt rättshistoria och komparativ rätt.

Erik Opsahl är professor i historia på Institutt for historiske och klassiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hans forskningsfält är främst statsbildning, politisk kultur, aristokrati, identiteter och lojaliteter under medeltid och tidigmodern tid.

Alla är välkomna, både inom och utanför universitetet!

Abstrakt till seminariet på norska

Den norske landsloven av 1274 (sammen med byloven av 1276) betydde en samlet lov for helt rike, noe som var en sjeldenhet i middelalderens Europa. Den norske landsloven var den tredje kjente av i alt fire landsomfattende lover som ble gitt i Europa før 1350. Den fjerde var Magnus Erikssons svenske fra rundt 1350.

Initiert av Jørn Øyrehagen Sunde har forskere i flere år nå arbeidet med Landsloven fram mot dens 750-årsjubileum i 2024. Det såkalte Landslovprosjektet lyktes med å få på plass på Det norske senter for grunnforskning (Centre for Advanced Studies, CAS) i Oslo for 2021/22. Prosjektet ledes av Erik Opsahl og Jørn Øyrehagen Sunde, og både historikere, rettshistorikere og norrønfilologer deltar i prosjektet.

Prosjektet har tre overordnete mål eller tema:

  • Landslovens bakgrunn, tilblivelse og virkning, landsloven som del av oppbygging av kongelig sentralmakt i middelalderens Norge
  • Landslovens særskilte behandling av kvinners og utsatte gruppers rettslige posisjon i samfunnet.
  • Landslovens betydning som grunnlag for og avgrensning av et norsk politisk samfunnsfelleskap over omverdenen utover i seinmiddelalderen og tidlig moderne tid. Landsloven, i stigende grad kalt St.Olavs lov, som symbol for et norsk samfunn og grunnlag for en norsk identitet.

Vi vil beskrive hovedtrekkene i prosjektet, samt hvordan prosjektet har fungert mens vi har arbeidet på CAS, hvilke resultater vi så langt har fått, og hvordan vi planlegger det videre arbeidet.