Image
Shanghai.
Photo: Shutterstock
Breadcrumb

Experter: Kina

Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera och analysera olika aspekter av Kina.

Kinas språk, kultur och samhälle

Fredrik Fällman forskar om religion, etniska minoriteter och propagandaspråk i dagens Kina, men också om interkulturellt utbyte mellan Sverige och Kina. Fredrik har bred Kina-erfarenhet och har studerat, forskat och undervisat under flera år på olika lärosäten i Beijing, Wuhan, Shanghai och Hongkong under 1990- och 2000-talen.
Fredrik Fällman, docent i sinologi, e-post: fredrik.fallman@sprak.gu.se, telefon: 031–786 4621

Kinas ekonomi och inkomstfördelning

Björn Gustafsson forskar om välfärdspolitik, sysselsättning och Kinas inkomstfördelning. Han har på senare tid intresserat sig särskilt för Kinas landsbygd, den växande medelklassen och etniska minoriteter i Kina.
Björn Gustafsson, professor i socialt arbete, e-post: bjorn.gustafsson@socwork.gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.