Image
Photo: Ctacik/Mostphotos
Breadcrumb

Nytt projekt ska studera hot och våld mot lärare

Published

En av tre lärare i grundskolan utsätts för hot eller våld varje läsår. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka hur sådana situationer kan hanteras och förebyggas.

Image
Porträtt på Ilse Hakvoort.
Ilse Hakvoort.
Photo: Maja Kristin Nylander

– Lärare är en yrkesgrupp som förefaller vara särskilt exponerad för hot och våld. Men medan det finns omfattande forskning om våld riktat mot elever och insatser mot detta, vet vi mindre om lärares utsatthet, säger Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Ilse Hakvoort ska tillsammans med Sofia Persson, docent i sociologi vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, genomföra fallstudier på fyra högstadieskolor där lärare tidigare har varit utsatta för omfattande hot och våld från elever, men där skolan har lyckats vända utvecklingen och skapa en trygg arbetsmiljö.

Lärares utsatthet kan bidra till fysisk och psykisk ohälsa och i förlängning en försämrad undervisningsmiljö för elever. En del lärare slutar på sin arbetsplats och lämnar även yrket. Trots problemets omfattning och betydelse saknas forskning om hur lärares utsatthet tar sig uttryck, vilka faktorer som bidrar, hur eskalerande konflikter kan hanteras på konstruktiva sätt, samt vilket stöd och vilka insatser som främjar en trygg arbetsmiljö i skolor, säger Ilse Hakvoort.

Forskarna ska intervjua lärare, rektorer, fackliga representanter och säkerhetsansvariga, samt analysera olika former av dokumentation. Utifrån det materialet ska de identifiera typiska situationer av hot och våld från elever gentemot lärare som har funnits, orsaker till dessa, hur det har påverkat lärares yrkesutövning, samt vilket stöd och vilka åtgärder skolorna har använt.

Projektet ska starta 2022 och pågå till 2024.

Text: Carl-Magnus Höglund

Projekt om hot och våld mot lärare
  • Projektet Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: uttryck, orsaker och insatser ska pågå 2022–2024.
  • Det har beviljats 2 378 000 kronor i bidrag från Afa Försäkring.
  • Projektledare är Ilse Hakvoort, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  • Medforskare är Sofia Persson, docent i sociologi vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  • Läs mer om Afa Försäkrings bidrag till forskning om arbetsmiljö och hälsa.