Image
Närbild på svartmunnad smörbult
Den svartmunnade smörbulten är en invasiv främmande fiskart. Den sprider sig snabbt och är nu väl etablerad på flera platser längs den svenska kusten.
Photo: Leon Green
Breadcrumb

Invasiv fisk kan sprida sig till svenska sjöar

Published

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult har snabbt etablerat sig i Östersjön. Nu visar forskning från Göteborgs universitet att arten kan sprida sig till insjöar och konkurrera med inhemska fiskarter.

Image
Porträtt Leon Green
Leon Green, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, disputerade 2020 med en avhandling om hur den svartmunnade smörbulten kan föröka sig i olika miljöer.

Tidigare studier har visat att arten är bra på att anpassa sig till nya miljöer och olika salthalter. Nu visar en ny forskningsstudie att svartmunnade smörbultar i Östersjön kan fortplanta sig i både sött och salt vatten.

– Våra resultat visar att det finns en stor risk att smörbultar från Östersjön kommer sprida sig in i våra svenska sjöar. Åtgärder för att begränsa deras spridning bör därför sättas in där vattendrag mynnar ut i Östersjön eller där trafik från Östersjön går in i svenska sjöar som exempelvis Mälaren, säger Leon Green, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Konkurrerar ut andra arter

Den svartmunnade smörbulten är en bottenlevande fisk som ursprungligen kommer från Svarta havet. De första svenska fynden av arten gjordes 2008 i Karlskrona. Sedan dess har arten spridit sig snabbt till stora delar av Östersjön. Än så länge har inga rapporter om etablerade populationer i sötvatten kommit in i Sverige, men det finns en å på Gotland där arten uppträder frekvent. Om arten etablerar sig i sjöar kommer den kunna rubba ekosystemet där.

– I havet äter den svartmunnade smörbulten främst musslor och kan därmed konkurrera ut andra arter som har musslor som föda, som exempelvis plattfiskar och vissa sjöfåglar. I sötvatten blir de generalister och äter exempelvis insekter och fiskyngel. Där konkurrerar de med alla arter de har samma föda som, vilket är de flesta fiskarter, säger Leon Green.

Tuffare än förväntat

För att kunna utföra experimentet samarbetade forskarna med kollegor vid Hamburgs universitet och Danmarks tekniska universitet. Fiskarna, som hämtades från Östersjön, Elbe och Rhen fick vänja sig vid nya salthalter. Hälften av fiskarna från floderna fick vänjas in i brackvatten, och resten fortsattes hålla i sötvatten.

– När vi vant in smörbultarna i nya salthalter fick de små fisk-holkar, en liten låda med ett hål som ingång, precis som en fågelholk, där de fick para sig och lägga sin rom. Smörbultarna från floderna lyckades bara föröka sig i sötvatten, men fisk från Östersjön klarade både att föröka sig i brackvatten och sötvatten. De verkar tuffare och mer anpassningsbara, säger Leon Green.

Olika ursprung

Eftersom forskarna bakom studien såg tydliga skillnader mellan fisk med olika ursprung är de intresserade av att studera hur spridningen i norra Europa hänger ihop med deras ursprung i och runt Svarta havet.

– Vi jobbar just nu för fullt med att analysera deras populationsgenetik och jämföra egenskaper hos smörbultar från sötvatten och brackvatten i deras hemtrakter. I framtiden kanske vi behöver hantera spridningen som om vi har flera parallella invasioner med olika ursprung, säger Leon Green.

Text: Karl-Johan Nylén

Läs den vetenskapliga artikeln i tidskriften Diversity and Distribution: Sperm performance limits the reproduction of an invasive fish in novel salinities

Image
svartmunnad smörbult
Photo: Leon Green
Fakta om svartmunnad smörbult

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet. Den har sannolikt spridits till svenska vatten via barlastvatten från fartyg. Arten är en invasiv främmande art som sprider sig snabbt och är väl etablerad på flera platser längs den svenska kusten. Det finns risk för att den kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda.