Image
R-huset
R-huset, Mölndals sjukhus
Breadcrumb

Forskningsenhet Ortopedi

Forskningsgrupp
Active research
Project owner
Institutionen för kliniska vetenskaper

Short description

På Forskningsenhet Ortopedi bedrivs klinik och forskning av flera forskargrupper bestående av olika yrkeskategorier kring frågeställningar som berör det muskeloskeletala systemet.

På enheten arbetar en fast grupp bestående av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, översjukgymnast, överortopedingenjör, forskningsingenjör, läkarassistent och biomedicinsk analytiker samt forskningsassistenter och sekreterare. Tillsammans med dessa arbetar forskare, doktorander och studenter i varierande projekt och studier.

Den kliniska delen består av mottagning med bland annat gånganalys, bedömning och utredning av ansträngningsutlöst kroniskt kompartmentsyndrom och medialt tibiasyndrom, samt bedömning och utredning av ryggsmärta med frågeställning kring främst diskbråck, spinal stenos och ryggskador hos unga och idrottare.
Forskning bedrivs också inom flertalet lab och register:

Klinik och forskning går hand i hand på enheten där Forskningsenhet Ortopedi och Göteborgs universitet, avdelning för ortopedi, har ett dagligt och nära samarbete. Enheterna delar lokaler i R-huset, plan 6 och 7, Mölndals sjukhus. Detta möjliggör nära kontakt för forskare och personal med koppling till både akademi och klinik.

Lab och register: