Breadcrumb

Hilda Karlsson jobbar som rådgivare inom fastighetsbranschen

Hilda Karlsson läste ekonomprogrammet på Handelshögskolan och tog sin examen 2019. Idag jobbar hon som rådgivare inom fastighetsbranschen på Newsec Advice AB. En arbetsgivare som hon träffade på en av arbetsmarknadsmässorna som arrangeras på Handelshögskolan.

 

"Nyttja alla arbetsmarknadsdagar som erbjuds. Här får man möjligheten att träffa många företag och kanske din framtida arbetsgivare"

Beskriv ditt jobb, vad gör du och vilka är dina ansvarsområden?
- Jag arbetar som rådgivare inom fastighetsbranschen. Newsec som jag jobbar på äger inga egna fastigheter utan vi erbjuder fastighetsägare eller hyresgäster rådgivning eller förvaltning. Mina specifika arbetsuppgifter inkluderar att vara lokal – och hyresgästrådgivare. Jag hjälper exempelvis fastighetsägare att hitta hyresgäster som vill hyra deras lokaler. Andra saker som jag arbetar med är att hjälpa hyresgäster exempelvis inom retail att hitta lokaler att hyra. Där kan jag upprätta hyresavtal, eller omförhandla hyresavtal. Vidare förvaltar jag hyresavtal för 8 svenska företag, och detta gör att jag arbetar i hela Sverige. När jag började på Newsec arbetare jag som projektmedlem men har under den sista tiden har jag fått egna projekt att leda, som en projektledare.

Hur hamnade du där du är idag?
- Jag träffade Newsec på ett kontaktsamtal på Gadden under mitt sista och femte år på Handels. Därefter så bad de mig att skicka in mitt CV och personliga brev till dem, och i januari blev jag kontaktade av dem och undrade om jag ville komma på en intervju. Därefter fick jag börja som studentresurs medan jag skrev min masteruppsats. När jag var klar på Handels blev jag erbjuden en tillsvidaretjänst, och sen dess har jag varit kvar.

Jag har träffat mina närmaste vänner på Handels. Jag utvecklades även väldigt mycket som person, och lärde mig en bra struktur med plugget som jag har stor nytta av på min arbetsplats idag.

Hur har din utbildning vid Handelshögskolan hjälpt din karriär?
-Till att börja med hade jag inte fått det jobb jag har idag om jag inte hade valt att läsa på Handels, då de efterfrågade en masterexamen vid anställning. Jag skulle även säga att strukturen jag fick när jag studerade har hjälpt mig mycket. Genom att strukturera upp mitt plugg har jag nu lättare att strukturera mitt arbete. Sen har alla rapporter och PowerPoint presentationer hjälpt mig mycket då jag skriver många rapporter och håller i många presentationer i mitt arbete.

Vad tyckte du var det bästa med att vara student på Handelshögskolan?
- Att man träffar så många nya människor som man lär sig ifrån, jag har träffat mina närmaste vänner på Handels. Jag utvecklades även väldigt mycket som person, och lärde mig en bra struktur med plugget som jag har stor nytta av på min arbetsplats idag.

Ta dina studier på allvar, för om man gör det har man väldigt stora möjligheter att landa på ett jobb som man tycker om sen. Och såklart ha kul, är väldigt viktigt att man hinner njuta och ha kul under tiden.

Har du något tips eller råd till våra studenter på Handelshögskolan?
-Nyttja alla arbetsmarknadsdagar som erbjuds, exempelvis Gadden, Rekon och Gaius. Här får man möjligheten att träffa många företag och kanske din framtida arbetsgivare, så nätverka skulle jag säga är ett väldigt bra tips. Skulle även ge rådet att ta dina studier på allvar, för om man gör det har man väldigt stora möjligheter att landa på ett jobb som man tycker om sen. Och såklart ha kul, är väldigt viktigt att man hinner njuta och ha kul under tiden.

Gjorde du en utbytestermin?
-Jag läste en utbytestermin i Brighton. Det var väldigt intressant och lärorikt att se hur det fungerar att plugga i England. Det vara mycket större fokus på referenser och källor, exempelvis så var vi tvungna att lära oss referenser utantill som vi skulle hänvisa till under ett prov vi skrev.

Hilda Karlsson läste ekonomprogrammet, idag jobbar hon som rådgivare inom fastighetsbranschen
Hilda Karlsson läste ekonomprogrammet, idag jobbar hon som rådgivare inom fastighetsbranschen