Breadcrumb

Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, PDA107, 7,5 hp

Kursen vänder sig till förskollärare som arbetar i förskolan och som är intresserade av att förbättra kvaliteten i det egna arbetet genom aktionsforskning.