Image
David Dencik och Dennis Atkinson
Photo: Magnus Gotander (David Dencik), privat (Dennis Atkinson)
Breadcrumb

Dencik och Atkinson nya hedersdoktorer på Konstnärliga fakulteten

Published

Den ene spelar ofta skurk. Den andre förespråkar en radikal syn på bildpedagogikens roll i skolan och samhället. Årets hedersdoktorer på Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är skådespelaren David Dencik och Dennis Atkinson, professor i bildpedagogik.

Det är inte bara inom film och på teaterscenen som David Dencik har utmärkt sig. Skådespelaren har sedan 2018 varit knuten till Högskolan för scen och musik (HSM) där han, tack vare Stenastiftelsen, varit återkommande artist-in-residence.

– Det är väldigt inspirerande att se honom arbeta med de unga skådespelarna. David Dencik är ingen anekdotgubbe som sitter och drar historier från olika filminspelningar. Han har en intellektuell vetgirighet och är alltid nyfiken på att ta reda på vad som fungerar och inte. Som pedagog ligger han väldigt nära sin egen praktik som handlar om att analysera, kartlägga och försöka ringa in det unika i varje rolltolkning. Tack och lov har vi en vecka kvar med honom som artist-in-residence, säger Catharina Bergil, som är enhetschef för scenområdet på Högskolan för scen och musik, och den som har nominerat den 45-årige dansk-svenske skådespelaren till hedersdoktor.

En fullständigt amoralisk och provocerande outsider

Denciks meritlista är omfattande och rolltolkningarna ofta anmärkningsvärda. I januari i år tilldelades han en guldbagge för sin roll som Sture Bergwall i Quick.

– David Dencik är en enormt skicklig skådespelare. I Quick gör han en fantastisk gestaltning av en person som långsamt inser att han är oskyldig till de brott han dömts för. En annan prestation som jag vill lyfta fram är från tv-serien Top of the Lake där David Dencik i andra säsongen slår knockout i rollen som en fullständigt amoralisk och provocerande outsider. Och så vill jag även nämna Chernobyl där han spelar en porträttlik och återhållsam, men ändå maktfullkomlig, roll som Gorbatjov.

Nästa besök som artist-in-residence på HSM är planerat till våren 2021. Och när ser vi David Dencik på filmduken härnäst? I nästa James Bond-film, No Time to Die, där han spelar skurken Valdo Obruchev.

Bidragit till ett radikalt sätt att se på bildpedagogikens roll

Årets andre hedersdoktor på Konstnärliga fakulteten rör sig inom ett helt annat verksamhetsområde. Den brittiske professorn Dennis Atkinson har länge varit internationellt tongivande inom det bildpedagogiska forskningsfältet Visual Arts Education.

– Dennis Atkinson har bidragit till ett radikalt sätt att se på bildpedagogikens roll i skolan och i samhället. I stället för en traditionell undervisning som präglas av auktoritet och mätbarhetshysteri, tror han på en mer dialogisk undervisning där lärarna lär sig lika mycket som eleverna och där konsten är ett redskap för kritisk reflektion, säger Tarja Karlsson Häikiö, professor i visuell och materiell kultur vid HDK-Valand och den som nominerat Atkinson till hedersdoktoratet.

– Hans uppfattning är man ska bjuda in eleverna i undervisningen, för att skapa elevdeltagande och en demokratisk skola. Det är många av våra bildlärarstudenter som använder sig av hans texter och teorier, framför allt i sina examensarbeten.

Dennis Atkinson är professor emeritus vid Goldsmiths, University i London, och har själv en bakgrund som bildlärare. I december 2015 var han under en vecka gästande professor på Pedagogiska Enheten. 2018 skrev han inledningstexten till bildlärarutbildningens antologi som gavs ut vid HDK-Valand, Art-Based Education : An Ethics and Politics of Relation.