Breadcrumb

Studentuppdrag med koppling till styrning och digitalisering

Published

Kortintervju med Veronica Kecki, student på Masterprogrammet Digital Leadership och en av projektledarna för arbetet med Sundsvalls kommun.

Under fem veckor fick studenter vid Masterprogrammet Digital Leadership arbeta ute i en verksamhet. Uppgiften handlade om att med hjälp av den senaste forskningen identifiera utmaningar och lösningar relaterade till styrningen av digitalisering. Kursen ifråga, Styrning för digital förmåga, gavs i år för tredje gången, och samtliga övningar har resulterat i att organisationerna i stora drag har valt att följa studenternas rekommendationer.

Under tidig vår reste en grupp studenter och läraren Johan Magnusson till Sundsvall för att presentera några av förslagen.

Kortintervju med Veronica Kecki, student på Masterprogrammet Digital Leadership och en av projektledarna:

Vad bestod ert uppdrag i?

– Uppdraget handlade om att utvärdera Sundsvalls kommuns IT-portföljstyrning genom att undersöka kommunens dokumentation och genomföra flera intervjuer med kommunens representanter. Tanken var att vi skulle identifiera möjliga problem och sedan föreslå lösningar på dessa.

Image
Studenter i projekt med Sundsvalls kommun
Överst fr vänster Erik Laurin och Stefan Kraupner, nederst från vänster Zahra Saadatmand och Veronica Kecki - samtliga projektledare för varsitt projekt. Fotomontage: Veronica Kecki

Kan du säga något om era viktigaste resultat?

– Det huvudproblem som vi identifierade var ett fel i designen av systemet för inkommande projekt, vilket resulterade i att ett begränsat antal projekt kunde granskas. Det innebär att kommunen riskerar att missa många positiva initiativ, att dessa kanske inte genomförs alls eller att de skulle utföras som så kallade Shadow IT initiativ, vilket står för okontrollerade IT-initiativ utan formellt godkännande. Kommunen hade också enligt vårt sätt att se det ett mycket passivt angreppssätt, där de bara tog sig an de projekt som föreslogs av andra aktörer, istället för att själva vara proaktiva.

Vad var det bästa med att jobba så här?

– Det var jättevärdefullt att få uppdrag från verkligheten där vi fick möjlighet att arbeta utanför klassrummet. Det var en riktig utmaning där vi fick börja reflektera utanför kursens teorier och aktivt fundera på sådant som kanske inte hittas i läroböcker och artiklar. Mycket ofta kan informella processer vara mer avgörande för besluten i en organisation än de formella till exempel. Projektet var ett utmärkt sätt att som student få inblick i hur saker fungerar ute i verkliga livet.

Vad tyckte ni om kursen mer generellt?

– Kursen var välstrukturerad och välbalanserad. Jag skulle absolut inte säga att kursen var lätt, men den kändes inte ogenomförbar heller. Jag tycker att vi fick möjlighet att disponera tiden på bästa möjliga sätt och fokusera på kursens ämne. Föreläsningarna var mycket engagerande. Johan Magnusson har mycket erfarenhet både som forskare och som IT-konsult och han har alltid en spännande historia för att illustrera varje koncept som han försöker förklara. Och jag gillade också kurslitteraturen som Johan valt åt oss. De artiklar vi fick i uppdrag att läsa inför seminarierna fick mig att inte bara reflektera kring seminariets egentliga tema om organisationer, utan också om offentlig sektor och samhället generellt.