Breadcrumb

Ulf Bjereld, professor

Published

Ulf är professor i statsvetenskap. Förutom att forska och undervisa vid Göteborgs universitet anlitas han ofta som kommentator i radio, TV samt dags- och fackpress. Ulf undervisar på många moment men främst på en kurs som heter "Global utveckling och mänskliga rättigheter", som ges för blivande lärare i samhällskunskap.

Vad forskar du om?  

Image
Ulf Bjereld
Ulf Bjereld
Photo: Johan Wingborg

Just nu forskar jag om hur digitaliseringen påverkar politiken och de politiska partiernas sätt att arbeta och närma sig medborgarna.

Varför är det intressant?

Den digitala revolutionen påverkar maktförhållandena i samhället och förändrar förutsättningarna för det politiska livet. Digitaliseringen och framväxten av sociala medier förstärker samhällets individualisering på ett sätt som i förlängningen kan urholka den politiska demokratin.

Vad undervisar du i?

Om den digitala revolutionen, om internationell politik, och om svensk utrikespolitik. Jag handleder också många uppsatser i statsvetenskap och i närliggande ämnen.

Hur kommer det sig att du valde statsvetenskap?

Jag har alltid varit intresserad av politik och av samhällsfrågor. Då ville jag också ha djupare kunskaper om hur politiken och samhället fungerar.

När är ditt jobb som roligast?

I mötet med studenterna, när det man säger går fram och sätter avtryck i form av djupare förståelse. Och i forskningssituationer när jag identifierar mönster kring hur olika saker i samhället hänger ihop.

Om du inte hade blivit statsvetare, vad hade du blivit då?

Sannolikt journalist. Ända sedan jag var liten har jag gillat medier och att jobba med texter. Jag kom in på Journalisthögskolan i Göteborg när jag var 17 år, och avlade examen ett par år senare. Så jag är nog Sveriges yngste högskoleutbildade journalist någonsin. På senare tid har jag blivit alltmer intresserad av juridiken och rättsstaten – så kanske skulle jag bli advokat eller domare om jag fick chansen igen.