Image
Handledningssituation i vårdmiljö
Breadcrumb

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

För att bli skicklig inom ett vårdyrke krävs praktisk träning i skarpa situationer. Våra utbildningsprogram innehåller mycket praktik som vi kallar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att du under delar av utbildningen befinner dig i olika typer av vårdverksamheter där du får utföra kliniska moment under handledning. Det är under den verksamhetsförlagda utbildningen som du får chansen att omvandla i praktiken vad du läst i teorin och tränat på i simuleringsmiljö.

Vad är VFU? 

VFU står för Verksamhetsförlagd utbildning, alltså den praktiska del av utbildningen som du gör i en vårdverksamhet.

På alla våra program ingår VFU i olika omfattning. Gemensamt är att du med stöd av handledare och övrig vårdpersonal får chans att träna på att utöva just ditt yrke. 

När du är ute på VFU får du möjlighet att prova på olika typer av verksamheter vilket inte bara ger dig viktiga erfarenheter utan även kan hjälpa dig navigera bättre i dina framtida yrkesval. 

I studentportalen kan du läsa mer om dina förberedelser och vad du behöver ha koll på innan du går ut på VFU.

Länk till Inför VFU

Hur går det till?

  • När det blir dags att göra VFU kommer din VFU-samordnare att kontakta dig med information 
  • Ibland är det möjligt att lämna önskemål om placering
  • I god tid innan  varje VFU-period startar får du besked om var du ska vara, vilket schema du ska ha och övriga instruktioner.