Image
Cancerforskaren Helena Carén
Cancerforskaren Helena Caréns metod ökar möjligheterna för anpassade behandlingar av hjärntumörer.
Photo: Malin Arnesson
Breadcrumb

Helena Carén klassificerar hjärntumörer hos barn

Published

Cancerforskaren Helena Carén har utvecklat en metod som kan hjälpa vården att avgöra vilken form av hjärntumör som ett barn har. Metoden kan ge de drabbade barnen bättre behandlingar och förbättra forskningens möjligheter.

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning leder Helena Carén en grupp med ett tiotal medlemmar. Gruppen använder både cellodlingar och djurförsök i sin forskning om hjärntumörer. Forskargruppen får vävnadsprover tagna från hjärntumörer som opererats bort på patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Från tumörproverna isolerar forskarna cancerstamceller, som de använder för att förstå varför dessa celler bildats och hur man kan påverka dem med olika behandlingar.

Gruppen har också utvecklat ett verktyg för att klassificera och diagnostisera hjärntumörer, och driver sedan några år tillbaka en nationell studie, där verktyget används för att avgöra vilken typ av hjärntumör ett barn har.

– Verktyget är baserat på analys av metyleringsmönster i tumörcellers DNA. Alla vävnader och celler i kroppen har specifika metyleringsmönster som styr vilka proteiner som ska bildas, och som i en tumörcell också kan ange vilken cell tumören har sitt ursprung från och vilken typ av cancer det är, berättar Helena Carén.

Viktiga samarbeten

Helena Carén samarbetar med neurokirurger, patologer, onkologer och barnläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Detta samarbete gör att vi kan ta oss an intressanta och viktiga frågeställningar. Samarbetet ger bland annat tillgång till tumörvävnad från barn vars hjärntumörer opererats bort, berättar Helena Carén.

Metod som kan hjälpa

Analyserna av tumörcellernas metyleringsmönster har resulterat i en bioinformatisk metod som kan användas för att beräkna hur likt ett okänt prov är ett annat prov som tidigare analyserats, och därmed kan användas för att identifiera vilken typ av tumör det handlar om.

Metoden fungerar bra, och nästa steg är att göra den tillgänglig för vården:

– Det återstår en del praktikaliteter att lösa, som hur arbetet ska organiseras och hur finansieringen ska se ut. Sahlgrenska Universitetssjukhusets enhet för klinisk molekylär patologi är involverad i den pågående studien, och jag hoppas att analysen kan överföras dit när studien är avslutad, säger Helena Carén.

Patientnytta vid vissa diagnoser

Att det blir möjligt att klassificera olika hjärntumörer ökar möjligheterna att utveckla behandlingar särskilt anpassade för just den tumörtypen. Vissa hjärntumördiagnoser har redan idag specifika behandlingar, och där kan metoden genast komma till patientnytta:

– Medulloblastom, som är den vanligaste formen av elakartad hjärntumör hos barn och som uppstår i lillhjärnan, är ett sådant exempel. För medulloblastom styr subgruppen vilken behandling patienten får, berättar Helena Carén.

Text: Elin Lindström