University of Gothenburg
Breadcrumb

Vill du medverka?

Vi behöver med jämna mellanrum hjälp av lärare i samhällskunskap, framförallt i åk 9, från hela landet för att utveckla nationella prov i samhällskunskap. Vill du vara en del av arbetet med att ta fram de nationella proven så är du välkommen att anmäla ditt intresse!

Vill du som lärare vara med i kommande utprövningar av provuppgifter?
Vid mindre utprövningar har vi behov av enskilda lärare/klasser som kan pröva ibland enskilda uppgifter och ibland ett häfte med några uppgifter.

 År 9, anmäl intresse till projektledare Anette Johansson via denna länk


Har du enstaka uppgifter som du tycket ska vara med i de nationella proven kan du skicka in dem till Lotten Norlin via denna länk