Breadcrumb

Studentfilm överbryggar avstånd under pandemin

Published

Både studenter och lärare vid Göteborgs universitet utmanas på ett flertal olika sätt när pandemin sätter gränser för hur undervisning kan bedrivas. En som nyttjar den besvärliga situationen på ett idérikt sätt är universitetslektor Ingrid Ryberg, som gav studenterna i uppgift att skapa en kort film som för gruppens medlemmar samman trots social distansering och avstånd i rum och tid.

Image
Ingrid Ryberg pressbild till filmen En armé av älskande
Ingrid Ryberg
Photo: Albin Biblom

 – Grupparbetet går ut på att i praktiken utforska filmmediets möjligheter till att skapa kontakt, gemenskap och interaktion mellan människor. Det handlar också om att utforska några enkla filmiska tekniker för att göra dessa sammankopplingar och skapa en känsla av kontinuitet genom klippning, specialeffekter eller andra metoder, säger Ingrid Ryberg, lektor och koordinator i filmvetenskap på institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

Studenterna på grundkursen i filmvetenskap har löst uppgiften på roliga och kreativa sätt. Ett grupparbete som sticker ut är Spaghetti con Corona.

– Spaghetti con Corona är ett fantastiskt exempel på hur filmmediet överbryggar avstånd i tid och rum och hur filmklippning kan skapa en känsla av kontinuitet. Tack vare att filmen matchar och fogar samman de separata tagningarna på ett så genomarbetat och effektivt sätt så kan vi uppleva den här matlagningsscenen som ett sammanhållet händelseförlopp där studenterna faktiskt nästan tycks befinna sig på samma plats samtidigt. Tanken med arbetet var just att reflektera både praktiskt och teoretiskt över denna grundläggande aspekt av mediet. Filmen gör detta på ett mycket kreativt och humoristiskt sätt, säger Ingrid Ryberg.

Image
Student i färd att laga mat, filmprojekt
Urklipp ur studentfilmen Spaghetti con Corona

Se filmen Spaghetti con Corona (länk till youtube, längd 1:58)

Bland studenterna på grundkursen är det många som inte har någon tidigare erfarenhet av att skapa film. Gemensamt har de bollat idéer, gett förslag och hjälpts åt, och de i gruppen som hade tidigare erfarenhet av filmskapande kunde styra resten av medlemmarna i gruppen i rätt riktning.

Det svåraste med uppgiften var att koordinera tagningarna och vinklarna

– Det svåraste med uppgiften var att koordinera tagningarna och vinklarna när vi inte kunde träffas och hjälpa varandra. När det inte finns en enskild regissör som talar om för en vart man ska titta, vad man ska göra och i vilken riktning man ska lämna rekvisitan så måste man hålla koll på det själv, säger Filip Gustavsson, en av studentgruppens åtta medlemmar.

Ingrid Ryberg är mycket imponerad över alla grupparbeten som lämnats in, och över den stora bredden i hur de har löst uppgiften. Hon menar att filmerna väcker många intressanta och relevanta frågor om hur rörliga bildmedier kan föra människor samman, inte minst i dessa tider av fysisk distansering.

Hur går det att studera på distans i corona-tider?
– Det har definitivt sina utmaningar att studera på distans och det kräver en hel del självdisciplin. Dessutom är det tråkigt att inte få träffa sina klasskompisar så mycket. Men det finns också fördelar i att kursen blir mer flexibel då man ofta kan välja tid och plats för sitt pluggande, säger Filip Gustavsson.

Även hos lärare vid universitetet har omställningen till distansstudier visat sig utmanande. Det handlar om att göra saker på helt nya sätt ur både tekniska och pedagogiska perspektiv i undervisningen. Ytterligare en aspekt är anonymiteten vid stora studentgrupper. Under digitala föreläsningar på zoom kan det vara svårt för lärare att få en bra överblick över de 80 studenterna på en kurs, för att se om de lyssnar och hänger med i föreläsningen.

Kortfilmerna låter studenterna presentera sig själva på ett lättsamt sätt

– I det här grupparbetet var tanken att se distansläget som en kreativ och produktiv utmaning som kunde utnyttjas pedagogiskt för att reflektera över hur rörliga bildmedier i så hög grad just handlar om att överbrygga avstånd mellan människor – vilket ju till exempel är fallet när vi föreläser digitalt över Zoom. Kortfilmerna låter också studenterna presentera sig själva på ett lättsamt sätt, så att både jag som lärare och studenterna i övriga grupper får en bild av alla som går kursen tillsammans, menar Ingrid Ryberg.

Ingrid tillägger också att kursen planeras att ges på campus igen när det blir möjligt, men troligtvis kommer de använda sig av fler digitala undervisningsformer framöver.

Studentgruppens medverkande: Filip Gustavsson, Fredrika Svan, Per Herman Jonsson, Robert Håkansson, Ture Goldkuhl, Maja Dandebo, Nathaniel Pellikka Erlandsson och Sofia Lövgren Hansson.

 

Grundkursen i filmvetenskap ges varje höst men för den som vill grotta ner sig i ämnet filmvetenskap finns andra kurser i vår som är sökbara redan nu. OBS! Sök senast 15 oktober.

Ingrid Ryberg är även filmregissör. I december 2018 hade hennes film en armé av älskande premiär. Kontakt: Ingrid Ryberg

 

Text: Caroline Tengroth