Breadcrumb

Barndomens nya gränser. Den politiska barnboken i Sverige 1968–1977

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2017 - ongoing
Project owner
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Short description

Detta forskningsprojekt ingår i ett internationellt forskningsnätverk. Det övergripande syftet är att utveckla nya kunskaper om barnets roll i 68-rörelsen genom att fokusera på den svenska barnboksutgivningen och debatterna runt denna.

Projektet har vuxit fram som en del av det europeiska samarbetsprojektet ”The Children of ’68 – '68 and the Boundaries of Childhood'”, under ledning av Sophie Heywood vid University of Reading, England, och University of Tours, Frankrike.

Projektet ”The Children of ’68” sammanför forskare från Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Sverige och syftar till att arbeta fram nya sätt att tänka om experimentell barnkultur, barns rättigheter och barns delaktighet i kulturen åren runt 1968.

Projektet har hittills resulterat i ett temanummer i Barnboken, samt tre artiklar, ”Counter-indoctrinations. Radical childcare books, children’s literature and children’s rights in Sweden around ’68” (2017), ”Slåss mot alla orättvisor. Katarina Taikon och föreställningen om barnets rättigheter runt 1968” (2018) och “Max Lundgren and the Development of Children's Rights in Swedish Children's Literature Around ’68” (2017).