Image
bilar
Breadcrumb

Bilens poetik: Experimentell amerikansk poesi och dess teknologi

Forskningsgrupp
Active research
Project size
2,4 miljoner
Project period
2019 - 2021
Project owner
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Short description

Projektet undersöker hur bilen har använts av amerikanska poeter och konstnärer för att skapa experimentella verk som utforskar sociala konflikter kring vithet, maskulinitet, klimathot och imperiet.

Bilen var central för hela det så kallade amerikanska seklet: den enskilda människans användande av bil, framväxandet av en enorm bilindustri och symboliken kring bilen. Bilen kan både förknippas med frihet och med något monotont och trist – fabriksarbete med löpande band och fasta tider. Dessutom kan bilen vara farlig: en olycka kan leda till döden.

Här undersöks hur innovationer inom poesin var direkt kopplade till samhälleliga förändringar rörande bilen. Joel Duncan tittar på flera olika tidsperioder: från modernismens framväxt i början på 1900-talet till efterkrigsperioden med massproduktion och konsumtion, och avslutningsvis 2000-talets växande medvetenhet kring klimatkatastrof.

Han tittar på texter av till exempel William Carlos Williams, poet och läkare som var aktiv i början av 1900-talet, Claudia Rankine som framställer bilens koppling till rasismen, och poeten Eileen Myles som spelar in dikter medan de kör.