Breadcrumb

"Från ax till limpa": ny bok om verktyg för att analysera texter och kontexter

I den nya antologin "Text och kontext. Perspektiv på textanalys" presenterar sammanlagt tolv författare olika metoder för att analysera texter ur olika perspektiv och utifrån olika forskningsfrågor. Författarna redovisar undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter.

Image
Boken "Text och kontext. Perspektiv på textanalys"

De medverkande författarna är lärare och forskare inom områdena språkvetenskap, didaktik och pedagogik, och de är verksamma vid Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Kristianstad.
– I vårt arbete som lärare på kurser om texter och textanalys har vi länge saknat en sådan här bok, en bok som presenterar undersökningar av texter ”från ax till limpa". Och vi tror att också våra studenter har saknat den, säger Hans Landqvist. Tillsammans med Karin Helgesson, Anna Lyngfelt, Andreas Nord och Åsa Wengelin har Hans varit redaktör för boken.

Olika sätt att analysera texter

Syftet med boken är att visa studenter och andra intresserade hur man kan analysera texter inom fem övergripande områden. Det handlar om

  • analys av skrivna texter utifrån retoriska perspektiv, det vill säga undersökningar där den antika retorikens tänkande tillämpas och utvecklas
  • analys av skriftbruk, det vill säga studier där både processer som leder fram till skrivna texter och de färdiga texterna undersöks
  • analys av skrivna texter utifrån kritiska perspektiv, det vill säga undersökningar där maktutövning i och genom texter står i centrum
  • analys av skrivna texter utifrån multimodala perspektiv, det vill säga studier där både verbalt språk och andra kommunikativa resurser som till exempel bilder analyseras
  • automatiska analyser av skrivna texter, det vill säga undersökningar där datorer och programvara används för att analysera språk och texter.

Den stora utmaningen för författarna och redaktörerna beskriver Hans Landqvist så här:
– Det är inte lätt att skriva enkelt om sin egen forskning och samtidigt vara noggrann med att förklara sina teoretiska perspektiv och metoder. Men jag tycker att resultatet har blivit riktigt bra.

En bok för alla som intresserar sig för analys av texter

Boken "Text och kontext. Perspektiv på textanalys" riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Men den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.

Fakta om boken

Bokens titel: Text och kontext. Perspektiv på textanalys
Förlag: Gleerups
Redaktörer för boken är Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord och  Åsa Wengelin, universitetslektorer vid Göteborgs universitet.