Breadcrumb

Naturen bäst, skatterna sämst när utlandssvenskarna tycker till om Sverige

Published

Naturen är det bästa med Sverige om man ska tro utlandssvenskarna. Även den svenska matkulturen och arbetsmoralen värderas mycket positivt, medan däremot skattesystemet och företagsklimatet får en negativ värdering.


Resultaten är hämtade från SOM-institutets stora undersökning av utlandssvenskar som presenteras i boken Svenska utlandsröster. De svarande i undersökningen har bland annat fått värdera tolv egenskaper hos Sverige på en femgradig skala från mycket positivt till mycket negativt. Huvudmönstret i utlandssvenskarnas bedömningar är att de har en mycket positiv bild av Sverige. För elva av de tolv egenskaperna är det en större andel som är positiva än som är negativa.

Diagram

– Det är bara i bedömningen av den svenska skattenivån som fler utlandssvenskar ställer sig negativa än positiva. Synen på exempelvis välfärdssystemet, medieklimatet och mentaliteten i Sverige är övervägande positiv, säger Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning och en av författarna till kapitlet Svenska krusbär? Utlandssvenskarnas bild av Sverige.


Geografi och politik påverkar synen på Sverige
Utlandssvenskarnas Sverigebild påverkas mycket av deras politiska åsikter. De personer som politiskt placerar sig till höger är något mer negativa än personer som politiskt står till vänster, särskilt när det gäller arbetsmoralen, välfärdssystemet och skattenivån. Skillnaderna är dock ofta små och även bland personer med högeråsikter är Sverigebilden i grunden positiv.

Vistelsetiden i utlandet visar sig inte ha någon större betydelse för utlandssvenskarnas Sverigebild. Däremot finns det en effekt av var man bor. Den mest positiva bilden finns bland bosatta i övriga nordiska länder, där utlandssvenskar särskilt uppskattar matkulturen, prisnivåerna och den allmänna mentaliteten i Sverige. Den minst positiva Sverigebilden finner man bland boende i Nordamerika/Australien/Nya Zeeland och Asien. Här är man främst negativ till svensk arbetsmoral och skattenivå.

En viktig förklaring till regionskillnaderna är vilka utlandssvenskar som bor i vilka områden och varför. I Norden är det framför allt yngre med nära kontakt till Sverige, i Nordamerika och Asien främst personer med koppling till näringslivet.

Utlandssvenskarna har i undersökningen också fått ta ställning till samma tolv egenskaper för det land där de är bosatta. Det samlade bilden är att de överlag värderar boendelandet mer negativt än Sverige. Den enda egenskap där det nya landet genomgående slår Sverige är vädret.


Fakta
*Svenska krusbär? Utlandssvenskarnas bild av Sverige av Lennart Weibull och Sofia Arkhede är ett av 14 kapitel i den senaste boken från SOM-institutet: Svenska utlandsröster (Red: Maria Solevid).
*Kapitlen sammanställer och analyserar utlandssvenskars tankar och åsikter om samhälle, media och politik.
*Boken baseras på data ifrån SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Denna undersökning besvarades av 2668 personer bosatta i 103 olika länder.Länk till forskarantologin Svenska utlandsröster

Länk till kapitlet Svenska krusbär? Utlandssvenskarnas bild av Sverige
 

För mer information, kontakta
Lennart Weibull, professor emeritus i massmedieforskning vid Göteborgs universitet, seniorprofessor vid SOM-institutet och författare till kapitlet Svenska krusbär?
Telefon: 0708-493988, e-post: lennart.weibull@som.gu.se

Sofia Arkhede, pol master, biträdande forskare på SOM-institutet och författare till kapitlet Svenska krusbär?
Telefon: 031-786 1214, e-post: sofia.arkhede@som.gu.se

Maria Solevid, undersökningsledare på SOM-institutet och redaktör för Svenska utlandsröster. Telefon: 031-786 18 44, e-post: maria.solevid@som.gu.se

Daniel Jansson, Kommunikatör på SOM-institutet.
Telefon: 031-786 55 29, e-post: daniel.jansson@som.gu.se