Breadcrumb

Analys av främlingsfientligt diskussionsforum prisas

I en vetenskaplig artikel har Anton Törnberg och Mattias Wahlström analyserat innehållet i ett främlingsfientligt diskussionsforum i sociala medier. Nu prisas deras arbete med Segerstedtpriset för bästa artikel i tidskriften Sociologisk Forskning. 

Enligt författarna bidrar artikeln till att reda ut hur man ska förstå stora politiska diskussionsgrupper i sociala medier, och om hur gemensamma identiteter och föreställningar om världen byggs upp där. Mattias Wahlström menar att arbetet också visar hur kvalitativa och kvantitativa metoder kan befrukta varandra i analys av interaktion online.

Image
Sociologisk forskning

- Det som är särskilt spännande med internet och social media är att det ger en unik inblick in i främlingsfientliga rörelser, något som ofta är svårt att få med mer traditionella metoder som intervjuer och enkäter, tillägger Anton Törnberg.

Det som är särskilt spännande med internet och social media är att det ger en unik inblick in i främlingsfientliga rörelser, något som ofta är svårt att få med mer traditionella metoder som intervjuer och enkäter.

Segerstedprisets jury motiverar utnämningen till årets artikel 2018 med följande formuleringar:

"I denna artikel analyseras innehållet i diskussionsgruppen 'Stå upp för Sverige', som utgör ett belysande exempel för en typ av politisk aktivism som har fått allt större genomslag i det svenska politiska landskapet. Detta sker med en kreativ kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, samt genom att förena teorier från olika forskningsfält. Artikeln bidrar till en fördjupad förståelse för såväl politisk mobilisering som formering av kollektiv identitet, som har relevans även för andra former av politisk aktivism.”

Uppmaningar om våld och avhumaniserande språk

Snart två år efter att den hyllade artikeln publicerades skriver Mattias Wahlström och Anton Törnberg fortfarande vetenskapliga artiklar tillsammans. Just nu analyserar forskarna hur diskussioner på främlingsfientliga forum kan leda till fysiskt våld.

- Vi hoppas snart publicera en artikel där vi analyserar hur diskussioner på denna typ av forum kan bidra till våld genom direkta uppmaningar om ”vad som borde göras” och avhumaniserande uttalanden av minoritetsgrupper, säger Mattias Wahlström.

De uppmärksammade forskarna arbetar även med att analysera attacker mot flyktingboenden i Sverige under de senaste åren, tillsammans med kollegorna Petter Törnberg och Hans Ekbrand. Samtidigt skriver Anton Törnberg på en bok om den högerextrema rörelsen på nätet, och vilken roll internetforum och sociala medier spelar för radikaliseringsprocesser.

Kort fakta

Titel: Unveiling the Radical Right Online: Exploring framing and identity in an online anti-immigrant discussion group (2018-07-03).
Författare: Mattias Wahlström docent, universitetslektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Anton Törnberg, postdoktor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Pågående projekt: 'Sociala medier som diskursiv möjlighetsstruktur för attacker mot flyktingboenden'. 
Utnämningen: Segerstedtpriset delas ut till en artikel som under året publicerats i tidskriften Sociologisk Forskning och som anses ha lämnat ett särskilt värdefullt bidrag till den sociologiska disciplinens utveckling. Priset har delats ut sedan 1995 och bär sitt namn efter Sveriges första professor i sociologi.