Image
Inkluderande turism
Photo: Malin Palm
Breadcrumb

Inkluderande turism: Representation, samskapande och upplevelser

Forskning

Välkommen till ett öppet online-seminarium som en avslutande presentation av projektet TiMS (turismens roll i mångkulturella samhällen) med en lansering av en policyöversikt om inkluderande turism.

Webinar
Date
22 May 2024
Time
12:00 - 13:00
Location
Zoom

Good to know
Webbinarium – Resultat från TiMS-projektet

Organizer
Center för turism

På webbinaret presenterar vi en policyöversikt och nyckelresultat från projektet under tre huvudteman: representation, samverkan och upplevelse. Översikten vänder sig till politiker och tjänstemän på olika nivåer (nationellt, regionalt och lokalt) som arbetar strategiskt med turism, destinationsutveckling och platsmarknadsföring. 

I projektet definieras inkluderande turism som att alla människor, oavsett etnicitet, nationalitet, hudfärg, ålder, kön, socioekonomisk status eller andra sociala, fysiska och intellektuella egenskaper och förmågor, ska ha möjlighet att delta i och dra nytta av turismens produkter. Det innebär att de ska ha möjlighet att inte bara uppleva dem utan också vara delaktiga i deras skapande samt dra fördel av dem, exempelvis genom att ta del av intäkter eller nyttja infrastruktur och andra resurser.