Image
Bannerns för Aftonbladets valkompass
Breadcrumb

Ny valkompass inför EU-valet

Published

Vilket parti tycker mest som du i frågor om Europa och EU? Tillsammans med Aftonbladet erbjuder SOM-institutet ökad kunskap och lite stöttning inför Europaparlamentsvalet.

Valet till Europaparlamentet 2024 hålls den 9 juni, och redan nu kan du få lite guidning till våra partiers hållning i olika frågor genom EU-valkompassen 2024. I valkompassen får du svara på 25 EU-relaterade frågor och därefter se hur väl dina åsikter matchar med de olika partiernas.

EU-Valkompassen 2024 ges ut av Aftonbladet, men såväl frågor som partiernas ståndpunkter har arbetats fram av oss på SOM-institutet. Partiernas hållning är en kombination av partiföreträdares egna svar i Valkompassen och våra analyser av valmanifest, partiprogram, material på partiernas webbplatser, rapporter och uttalanden i media.

EU-frågor kan ibland kännas avlägsna och i vissa fall svåra att besvara. Därför har vi på SOM-institutet skrivit en kort förklarande text som du kan läsa för varje fråga. Dessutom har Aftonbladet använt AI för att ta fram potentiella för- och motargument för att underlätta dina val. Kom ihåg att valkompasser inte bör ses som någon direkt rekommendation inför röstning, utan snarare som en källa till mer kunskap och bättre underlag för egna beslut.

Till EU-valkompassen 2024
 

Läs mer om hur valkompassen är framtagen

Datahantering

Deltagande i EU-valkompassen 2024 sker helt anonymt och inga IP-adresser sparas. Resultaten på frågorna och matchningen med de olika partierna är det bara du själv som kan se.