Image
Person vid havet framför solnedgång.
Breadcrumb

Hur havsmedvetna är svenskar?

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

I det här föredraget berättar Tina Johansen Lilja och Maria Lewander från Havsmiljöinstitutet om den första undersökningen av havsmedvetenhet i Sverige. Vilken relation har svenskar till havet, och hur mycket vet vi om havet och de hot som finns mot havsmiljön?

Webinar
Date
23 May 2024
Time
12:05 - 13:00
Location
Zoom webinar
Registration deadline
23 May 2024

Organizer
Centrum för hav och samhälle
Registration is closed.

Under 2023 genomförde Havsmiljöinstitutet en undersökning om svenskarnas relation till havet och havsmiljön. Syftet är att erbjuda vetenskapligt baserad information om i vilken utsträckning människor i allmänhet förstår och är medvetna om de fördelar vi får från hav och vatten. Frågorna handlade om att uppskatta nivån och typen av engagemang, hur besök vid havet påverkar hur vi mår och var vi inhämtar kunskap om havet och havsmiljön.

Den 23 maj berättar rapportens författare och Havsmiljöinstitutets medarbetare, Tina Johansen Lilja och Maria Lewander, om undersökningen, rapportens slutsatser och hur resultaten kan bidra till att staka ut riktningen för det fortsatta arbetet för ökad havsmedvetenhet i Sverige.

Undersökningen av svenskarnas havsmedvetenhet genomfördes i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet och tar bland annat avstamp i FN:s sju principer om havsmedvetenhet. Underlaget till kartläggningen hämtades från SOM- institutets Medborgarpanel.

Arbetet utfördes inom insatserna i den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling.

Läs hela rapporten här

Om talarna

Image
Porträttfoto Maria B. Lewander
Maria B. Lewander, Havsmiljöinstitutet

Maria Lewander, projektledare och kommunikatör på Havsmiljöinstitutets kansli. Hon arbetar bland annat som projektledare för sajten Sveriges vattenmiljö och för det Marina nätverket för vattenpedagogik, som samordnas av Havsmiljöinstitutet. Maria är också engagerad i institutets kommunikation i stort, inklusive publika arrangemang som seminarier och konferenser.

Tina Johansen Lilja, är kommunikationssamordnare på Havsmiljöinstitutets kansli och projektledare inom havsmedvetenhet.

Om Sea and Society Talks

Sea and Society Talks är en serie lunchseminarier, för forskare och personer som arbetar med havet, som fokuserar på utmaningarna för hållbar utveckling och förvaltning av kuster och hav.

Länk till webbinariet

Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan.