Breadcrumb

Forskare vill bygga ny databas med HBTQI-litteratur

Den som letar efter HBTQI-litteratur i bibliotekens databaser har ett detektivarbete framför sig. Det vill litteraturvetaren Jenny Bergenmar och bibliotekarien Linda Börjesson ändra på. Under WestPride berättar de om sina planer på en ny databas.

HBTQI är en samlingsterm för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella.

– Alla som har forskat om HBTQI-litteratur – vare sig det gäller skönlitteratur, poesi eller dramatik – vet hur svårt det är att hitta till exempel lesbiska motiv eller transmotiv. Det är helt enkelt svårt att söka fram det genom bibliotekets databaser, säger Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Böckerna går inte att hitta

Image
Porträtt Jenny Bergenmar

Ord som förknippas med HBTQI-området, som "komma ut" eller "crossdressing", finns helt enkelt inte ämnesordindexerade, vilket innebär att böckerna inte går att hitta för den som inte har kännedom om de specifika verken.

– Dessutom är motiv som dessa ofta implicita, det krävs lite tolkning för att få fram vad som menas. Det är också ett skäl till att den här litteraturen har varit svår att indexera.

Fyra mål

Nu har en grupp ledd av Jenny Bergenmar sökt pengar från Riksbankens jubileumsfond för projektet Queerlit, som ska göra det enklare för både allmänhet och forskare att hitta HBTQI-litteratur.

Om projektet får medel finns fyra mål: först och främst att identifiera vilken litteratur som har HBTQI-tematik.

– Det finns många litteraturvetare som har forskat på området och samlat på sig bra referenser och användbara data, böcker och litteraturlistor. Med hjälp av ett expertråd av forskare på HBTQI-litteratur skulle vi vilja ta fram ett visst antal poster med teman, motiv och karaktärer inom litteraturen med anknytning till HBTQI-området.

Vill ta fram nytt gränssnitt

Projektgruppen vill även ta fram en deldatabas som kopplas till det nationella bibliotekssystemet Libris, samt utveckla bättre ämnesord och ämnesbeskrivningar.

Till sist vill gruppen ta fram ett nytt gränssnitt som gör det möjligt att söka efter HBTQI-litteratur på mer förfinade sätt, exempelvis med avgränsningar. Ett nytt gränssnitt skulle också göra det möjligt för användare att föreslå sökord som är relevanta och som behövs för att beskriva HBTQI-litteratur.

– Det här projektet är viktigt eftersom skönlitteratur både formar oss och avspeglar våra uppfattningar under olika tidsperioder. I dag är det svårt att göra historiska överblickar på HBTQI-området, det krävs detektivarbete för att hitta det som har skrivits. Det hoppas vi kunna förenkla med den här databasen, säger Jenny Bergenmar.

QUEERLIT

Jenny Bergenmar är projektledare för den grupp som har sökt forskningsmedel för Queerlit. Idén till Queerlit kom ursprungligen från Sam Holmqvist, postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning vid Umeå universitet, och Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie och författare till bibliografin HBTQ – böcker bortom normen (2014). Nu deltar de i projektet tillsammans med Linda Börjesson, universitetsbibliotekarie och genusvetare på KvinnSam, och Koraljka Golub, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Projektet skulle ske i samarbete med KvinnSam, det nationella biblioteket för genusforskning som är förlagt vid Göteborgs universitetsbibliotek, och Centrum för digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Onsdagen den 12 juni klockan 12.15–13.00 berättar Jenny Bergenmar och Linda Börjesson om planerna på Queerlit vid en föreläsning under WestPride. Platsen är Göteborgs konstmuseum (Auditoriet).