Image
Fyra personer går och skrattar framför en stenbyggnad.
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Högt söktryck till höstens utbildningar

Published

Till hösten är det fler som vill studera vid Göteborgs universitet än förra året. Bland de mest sökta utbildningarna finns många välbekanta program och kurser, samtidigt som några nykomlingar har tagit sig in på topp tio.

När ansökan stängde på måndagskvällen hade 78 911 personer sökt en utbildning vid Göteborgs universitet. Det är en ökning med 7,3 procent jämfört med förra året. Även antalet personer som valde Göteborgs universitet som förstaval ökade.

Nationellt sett ökade ansökningarna till höstterminen med 8 procent, något som kan bero på försämrad arbetsmarknad och omställningsstudiestödet för personer mitt i arbetslivet enligt Universitets- och högskolerådet (UHR)

Nya utbildningar i topp

Likt föregående år är kandidatprogrammet i Ekonomi, Juristprogrammet och Läkarprogrammet i topp bland de mest sökta programmen. En nykomling som inte var med i toppen förra året är Statsvetarprogrammet.

Vegetarisk gastronomi tar sig in som enda nykomlingen på listan över de mest sökta kurserna. I övrigt är likheterna med förra årets mest söka kurser stora med grundkurser i juridik, psykologi och kriminologi i topp. 

De 10 mest sökta programmen

 • Ekonomie kandidatprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Personalvetarprogrammet
 • Software Engineering and Management
 • Tandläkarprogrammet
 • Statsvetarprogrammet

De 10 mest sökta kurserna

 • Juridisk grundkurs
 • Kriminologi: Grundkurs
 • Psykologi: Grundkurs
 • Fotografi: baskurs
 • Företagsekonomi 1
 • Grund- och förutsättningskurs i kriminologi
 • Vegetarisk gastronomi
 • Rättspsykologi
 • Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2
 • Nationalekonomi: Grundläggande

Fortsatt fler kvinnor än män

Nationellt är det fortfarande fler kvinnor än män som söker högre utbildning. Av 405 552 ansökningar till höstterminen 2024 stod kvinnor för cirka 64 procent av ansökningarna. I antal personer handlar det om 109 906 fler kvinnor än män som sökt till högre utbildning.

Av: Elin Lindeberg

Antal ansökningar till höstterminer
 • 2024 - 78 911
 • 2023 - 73 635
 • 2022 – 73 095
 • 2021 – 82 548
 • 2020 – 77 249