Image
Eu- valet
Breadcrumb

Reväst seminarium: EU-valet 2024 - Budget, miljö och klimat i regional belysning

Samhälle & ekonomi

Samarrangemang med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU).

Seminarium
Date
20 May 2024
Time
13:00 - 15:00
Location
Volvo salen, vån 4, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Participants
Linda Berg, forskare, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, delansvarig för den svenska Europaparlamentsvalundersökningen 2024, tidigare ledamot i Revästs Advisory Board
Annika Wappling Korzinek, chef för EU kommissionen Sveriges representation
Magnus Nilsson, forskare, miljökonsult, klimatpolitisk analytiker
Moderator: Markus Johansson, forskare, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, ställföreträdande föreståndare vid Centrum för Europaforskning (CERGU)
Good to know
Seminariet kommer inte att sändas digitalt.
Organizer
Reväst och Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Inför det stundande valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 bjuder Reväst och CERGU nu in till detta seminarium där vi kommer fokusera på följande policyområden: Miljö/Klimat och Långtidsbudgeten, två för valet aktuella områden.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:

Hur kan utfallet i valet påverka EU:s framtida miljö- och klimatpolitik? Kommer arbetet med den gröna given att fortsätta även under den nya EU-kommissionen och kommer det finnas mandat för sådan politik i det nya Europaparlamentet? Vilken betydelse får miljö och klimatfrågor i valet? Vilka intressegrupper blir tongivande efter valet och hur ska man säkerställa att medborgarna inte känner att EU:s miljöpolitik blir för kostsam för individen? 

Hur kan den nya långtidsbudgeten för den kommande mandatperioden påverka arbetet/regionalfonderna? Möjligheten till investeringar/finansiering av stora infrastrukturprojekt? Finns det skäl att förvänta sig att budgeten kommer att ombalanseras mot andra stora ekonomiska frågor/områden? Vilka är utsikterna för EU att få ökade inslag av egna medel (skatter och avgifter)?

Talarna kommer att ha inledande presentationer, därefter har vi ett panelsamtal där vi bjuder in till dialog och frågestund.

 

Varmt välkomna!