Breadcrumb

Tove Wikström - Ultrasound and molecular biomarkers for prediction of preterm delivery in different risk groups of singleton pregnancies

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi

Huvudhandledare: Henrik Hagberg
Bihandledare:
Bo Jacobsson, Lil Valentin, Ulla-Britt Wennerholm
Opponent: Ellika Andolf, Karolinska Institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Karin Sundfeldt, Ove Axelsson och Hanna Gyllensten

(Disputationen kommer inte visas digitalt)