Breadcrumb

Sahlgrenska akademin

Navigate to video: Ludger Grote, allmänmedicin
Video (1:10)
Ludger Grote, allmänmedicin
Navigate to video: Axel Wolf, vårdvetenskap
Video (1:09)
Axel Wolf, vårdvetenskap
Navigate to video: Anna Grimby Ekman, hälsovetenskaplig statistik
Video (1:00)
Anna Grimby Ekman, hälsovetenskaplig statistik
Navigate to video: Johan Zelano, neurologi
Video (1:07)
Johan Zelano, neurologi
Navigate to video: Ingrid Wernstedt Asterholm, fysiologi
Video (1:12)
Ingrid Wernstedt Asterholm, fysiologi
Navigate to video: Maria Åberg allmänmedicin
Video (1:10)
Maria Åberg allmänmedicin
Navigate to video: Peter Andiné, rättspsykiatri
Video (1:11)
Peter Andiné, rättspsykiatri
Navigate to video: Helena Carén, histologi
Video (1:05)
Helena Carén, histologi
Navigate to video: Stefan Nilsson, omvårdnad
Video (1:11)
Stefan Nilsson, omvårdnad
Navigate to video: Ulf Yrlid, slemhinnors immun- och mikrobiologi
Video (00:56)
Ulf Yrlid, slemhinnors immun- och mikrobiologi
Navigate to video: Marie Lagerquist, molekylär endokrinologi
Video (1:10)
Marie Lagerquist, molekylär endokrinologi
Navigate to video: Lars Ny, onkologi
Video (1:10)
Lars Ny, onkologi
Navigate to video: Björn Redfors, kardiovaskulär forskning
Video (1:04)
Björn Redfors, kardiovaskulär forskning
Navigate to video: Michael Schöll, molekylär medicin
Video (1:10)
Michael Schöll, molekylär medicin
Navigate to video: Helena Filipsson Nyström, internmedicin och endokrinologi
Video (1:07)
Helena Filipsson Nyström, internmedicin och endokrinologi
Navigate to video: Jörgen Månsson, allmänmedicin
Video (1:09)
Jörgen Månsson, allmänmedicin
Navigate to video: Anna Martner, immunologi
Video (1:11)
Anna Martner, immunologi
Navigate to video: Göran Dellgren, transplantationskirurgi
Video (1:12)
Göran Dellgren, transplantationskirurgi
Navigate to video: Anna Dencker, omvårdnad
Video (1:09)
Anna Dencker, omvårdnad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Nils Hammarén, barn- och ungdomsvetenskap
Video (1:12)
Nils Hammarén, barn- och ungdomsvetenskap
Navigate to video: Anette Olin Almqvist, pedagogik
Video (1:10)
Anette Olin Almqvist, pedagogik
Navigate to video: Katarina Player-Koro, pedagogiskt arbete
Video (1:09)
Katarina Player-Koro, pedagogiskt arbete

Handelshögskolan

Navigate to video: Sara Brorström, företagsekonomi
Video (1:11)
Sara Brorström, företagsekonomi
Navigate to video: Andreas Diedrich företagsekonomi
Video (1:05)
Andreas Diedrich företagsekonomi

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Marcia Grimes, statsvetenskap
Video (1:09)
Marcia Grimes, statsvetenskap
Navigate to video: Marina Nistotskaya, statsvetenskap
Video (1:04)
Marina Nistotskaya, statsvetenskap
Navigate to video: Ann-Kristin Kölln, statsvetenskap
Video (1:02)
Ann-Kristin Kölln, statsvetenskap
Navigate to video: Magnus Fredriksson, medie- och kommunikation
Video (1:08)
Magnus Fredriksson, medie- och kommunikation
Navigate to video: Anders Burman, humanekologi
Video (1:12)
Anders Burman, humanekologi

Naturvetenskapliga fakulteten

Navigate to video: Erik Thomson, experimentell atmosfärskemi
Video (1:08)
Erik Thomson, experimentell atmosfärskemi
Navigate to video: Åsa Sjöling, prokaryot mikrobiologi
Video (1:09)
Åsa Sjöling, prokaryot mikrobiologi
Navigate to video: Julie Grantham, mammal cellbiologi
Video (1:10)
Julie Grantham, mammal cellbiologi
Navigate to video: Henrik Sundén, organisk kemi
Video (1:09)
Henrik Sundén, organisk kemi
Navigate to video: Per-Olav Moksnes, marin ekologi
Video (1:15)
Per-Olav Moksnes, marin ekologi

IT-fakulteten

Navigate to video: Eric Knauss, software engineering
Video (1:02)
Eric Knauss, software engineering
Navigate to video: Claes Strannegård, kognitionsvetenskap
Video (1:13)
Claes Strannegård, kognitionsvetenskap
Navigate to video: Juho Lindman, informatik
Video (1:10)
Juho Lindman, informatik

Humanistiska fakulteten

Navigate to video: Astrid von Rosen, konst- och bildvetenskap
Video (1:07)
Astrid von Rosen, konst- och bildvetenskap
Navigate to video: Christine Howes, datalingvistik
Video (1:13)
Christine Howes, datalingvistik