Image
Isabella Tanevski
Isabella Tanevski visste tidigt att hon ville jobba med internationella frågor och har anpassat studier, praktik och extrajobb efter det.
Breadcrumb

Isabella jobbar på UNDP i Nordmakedonien

Efter masterprogrammet International Administration and Global Governance fick Isabella jobb som Programme Support Officer på UNDP i Nordmakedonien. Hon anser att en masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som vill arbeta internationellt.

Vad arbetar du med? 

– Jag är Programme Support Officer och arbetar på United Nations Development Programme (UNDP) i Nordmakedonien, på en enhet som heter Democratic Governance. Enheten fokuserar på att stödja Nordmakedonien främst inom områdena god styrning, ungdomsengagemang, decentralisering och lokal utveckling, offentlig finansiell styrning, gränsöverskridande samarbete och säkerhet samt antikorruption. Min primära roll är att till exempel organisera och delta i möten med departement, internationella organisationer och andra relevanta aktörer, undersöka medborgarbehov och formulera konkreta strategiska planer.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

– Att jag får arbeta för hållbar utveckling och globala mål, samtidigt som jag ges möjligheter till personlig och professionell utveckling. Det gör jobbet både givande och engagerande.

Av det du lärde dig under din utbildning, vad har du mest nytta av i ditt arbetsliv?

– Globala samhällsutmaningar, förvaltning av internationella institutioner och policyanalys var huvudteman i min masterutbildning – alla mycket relevanta för min nuvarande tjänst! Utöver detta har träningen, och numera förmågan, att producera och processa text varit matnyttig.

Var det lätt eller svårt att få jobb efter examen?

– Det ser såklart olika ut för alla. Min nuvarande tjänst var den första och enda jag sökte efter min masterexamen. Jag har alltid vetat att jag vill jobba med internationella frågor och har anpassat studier, praktik och extrajobb efter det. Att jag utöver det har ett genuint intresse för Balkanregionen och har språkkunskaper i makedonska var en klar fördel.

Dina tre bästa jobbsökartips, vilka är det?

  1. Framförhållning gör allt enklare. Börja fundera på vad du vill innan det är dags att söka jobb.
  2. Läs en master. Det ger dig stor konkurrensfördel bland internationella organisationer, fördjupad expertis samt breddar ditt nätverk.
  3. Var selektiv, men öppen för alternativa möjligheter. Se till att ha kvalité framför kvantitet i dina ansökningar, det märks och det uppskattas av potentiella arbetsgivare.

FAKTARUTAN

Namn: Isabella Tanevski

Ålder: 27

Kommer från: Göteborg

Yrkestitel: Programme Support Officer

Arbetsplats: UNDP i Skopje, Nordmakedonien

Utbildning: Kandidat i Globala Studier och Master i International Administration and Global Governance, båda vid Göteborgs universitet

Examensår: 2022

Därför ska man läsa vid Göteborgs universitet: Bred utbildningsportfölj, internationella perspektiv och fantastiska människor