Image
Bord med skiss och en hand som pekar.
Photo: Charlotta Gavelin
Breadcrumb

Examen: Lärarstudenter i bild presenterar sina avgångsarbeten

Kultur & språk

”Kreativitet är tveklöst en av de viktigaste processerna och kombinationen av färdigheter och inställningar som kan hjälpa ungdomar att utvecklas i världen idag.” ...

Examination,
Seminarium
Date
1 Jun 2023
Time
14:00 - 18:00
Location
Stora hörsalen (sal 338), HDK-Valand, Kristinelundsgatan 6–8

Organizer
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

... Står det på på Erasmus hemsida, SchoolEducationGateway, Europas onlineplattform för skolutbildning.

Passa därför på att lyssna på vad nyexaminerade bildlärare har kommit fram till i sina utforskande undersökningar i arbetet med sina examensarbeten. Presentationerna riktar sig till alla som är intresserade av lärande, att arbeta i och genom konst, samt hur elever och lärare ser på bildundervisning idag.

Studenter och deras presentationer (10 min + 5 min Q&A) 

Ulrike Chemnitz, Formativ bedömning i bildundervisning: En kvalitativ studie om estetelevers åsikter

 Rickard Dighammar, Bildlärares tankar och åsikter kring digitala arbetsmetoder i bildämnet

Naila Efendieva, Bildämnet som tillval - En undersökning kring elevers motivation för bild som individuellt val

Emma Heikki Järvi, Kreativitetens roll i undervisningen

Felix Lund, Estetlärares intressen och dess påverkan på undervisningen - en tolkande fenomenologisk analys

Oskar Lönneryd, "Det känns som relationen blir så konstig" En kvalitativ studie om bild- och historielärares syn på bedömning och betygsättning

Tilda Ottosson, "Om man inte tror på sig själv så funkar det typ inte"
En kvalitativ studie om självförtroende och risktagande i gymnasieskolans bildundervisning

Marisa Phuikamphi, Gymnasieelevers tankar om bildämnet – En intervjustudie om hur elever beskriver bildämnet och vilka didaktiska strategier som stimulerar undervisningen

Christoffer Säreborn, Elevers åsikter om motivation i bildämnet.

Agnes Wahlberg, Bland bildsaker & konstgrejer: En mikro-etnografisk studie om bildsalens betydelse för elevers konstnärliga skapande 

HDK-Valands samlingssida för samtliga examensevenemang