Navigate to video: Här är anledningen till varför AI kommer vara viktigt inom forskning
Video (00:53)
Här är anledningen till varför AI kommer vara viktigt inom forskning
Image
Breadcrumb

Från traditionella metoder till AI: Här får forskare nya insikter

Published

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) går i en rasande takt och det påverkar forskningen. Användning av AI och maskininlärning är inte bara ett annat alternativ, det är en nödvändighet för forskning i det digitaliserade samhället. Detta var budskapet under den framtidsinriktade workshopen "Research using NLP and Text Analysis" på Hanelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Workshopen, som organiserades av forskningsklustret AI and algorithm driven research, hade som mål att inspirera till nya idéer och möjligheter med AI, samtidigt som den gav deltagande forskare en bättre förståelse för gränsen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

I takt med digitaliseringens framfart finns det data i så pass stora mängder att traditionella forskningsmetoder inte räcker till. Därför spelar AI en viktig roll i forskningen. Samtidigt var forumet tänkt som en inspirationskälla där deltagarna kunde inspireras av varandra. 

– Genom att se andra metoder kan vi förmodligen lära oss mer och få idéer om hur vi kan vidareutveckla vår forskning. Vi bör undvika att uppfinna hjulet om och om igen, säger Mari Paananen, docent i företagsekonomi.

Verktyg för forskare att övervinna begränsningar

För att länka samman klyftan mellan kvalitativ och kvantitativ forskning presenterades Computation Methods (CM), beräkningsmetoder, som också erbjuder möjligheter för forskning att studera mänskligt beteende på nya sätt.

Fredrik Svahn, docent vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, berättade om vilka möjligheter Computation Methods ger forskare att övervinna begränsningar med kvantitativa och kvalitativa metoder.

– En viktig poäng med denna workshop var att jag bjöd in forskare som använder sig av kvalitativa metoder, så att de kan se gränsen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning och faktiskt utnyttja data, säger Mari Paananen.  

Använder AI-teknik för att identifiera politiska hundvisslingar

Asad Basheer Sayeed, docent i datalingvistik vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, arbetar för att identifiera "politiska hundvisslingar" och utnyttjar teknik för att göra detta på ett effektivt sätt. Politiska hundvisslingar är benämningen för kodat eller påverkande språk i politisk kommunikation för att få stöd från en specifik grupp utan att provocera motståndare. 

Asad Basheer Sayeed presenterade projektet GRIPES, där man analyserar gränserna för manipulering med språk, såsom politiska hundvisslingar.

Text & video: Simon Fredling Jack, kommunikatör.