University of Gothenburg
Breadcrumb

Information om projektet Nafs

Inom projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs) utvecklas på uppdrag av och i samarbete med Skolverket de nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska som används i den svenska skolan.

Materialen tas fram i nära samarbete med stora grupper av lärare, elever och forskare och bygger på ett antal grundläggande, forskningsbaserade principer. 

Utöver arbetet med prov och bedömningsmaterial, är projektets medarbetare engagerade i lärarutbildning, lokal skolutveckling, nationella projekt samt i omfattande internationella nätverk.

För mer information, se National assessment of foreign languages in Sweden nedan.

Projektledare

AnnaKarin Lindqvist
Frank Perrotte
Sofia Nilsson

Vetenskaplig ledare

Gudrun Erickson, Professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

Kontakt

nafs@ped.gu.se