Breadcrumb

Lärarkollegor utvecklar och stärker varandras pedagogik

Published

Sedan början av 2000-talet har lärare i tre västsvenska kommuner observerat och utmanat varandras arbete inom ramen för programmet Lärande besök. En aktuell avhandling från Göteborgs universitet visar att kollegial granskning kan få stor betydelse för kvalitet och pedagogisk utveckling inom utbildningsområdet.

Lärande besök har etablerat sig som ett program för kvalitetsutveckling vid sidan av de dominerande kvalitetssystemen. Programmet innebär i korthet att lärare i mindre kollegiala observatörsgrupper besöker en annan skola och en annan kommun än den egna för att observera och samtala, ”spegla, stärka och utmana”.

För inspirationen vidare

Vad som granskas bestämmer de själva, och syftet är att stimulera till lokal pedagogisk utveckling. Observatörerna förväntas i sin tur föra inspirationen och lärdomarna vidare till de egna arbetsplatserna. Sedan start har omkring 140 Lärande besök genomförts och 210 kollegiala observatörer har utbildats i de tre kommunerna.

Monica Nyvaller har undersökt hur processer formas som får ett program att överleva i den dagliga konkurrensen med andra program och initiativ, och varför programmet lyckats knyta människor till sig och vinna deras lojalitet. Hon har gjort fältstudier och intervjuat lärare, observatörer, skolledare, utvecklingsledare och skolchefer.

– Lärande besök visar exempel på professionellt samspel har därmed hävdat sig som en viktig förändringsfaktor för kvalitet och pedagogisk utveckling, säger Monica Nyvaller.

Direktlänk till lärandet

Hennes analyser visar:
• att Lärande besök har etablerat sig som ett attraktivt och angeläget komplement till rådande och dominerande kommunala kvalitetsutvecklingssystem;
• att Lärande besök för utvecklingsledare och skolchefer ger en transparent direktlänk till barns och elevers lärande, via insynen i lärares undervisning och skolledares ansvar;
• att programmets samspel inom professionen visat på en kollektiv förmåga att granska och bedöma det egna yrkesutövandet.

Länk till avhandlingen (fulltext)
För mer information: Monica Nyvaller, monica.nyvaller@ped.gu.se, telefon 031-786 22 72, 0702-68 92 64
Monica Nyvaller lägger fram sin avhandling Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning: Fallet Lärande besök utifrån aktör-nätverksteori vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik fredagen den 25 september, kl 13.00.
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.