Image
händer på bord, tecknad siluett av person, vågrörelse
Breadcrumb

Svenska Folket och AI – vad vill vi, vad tänker vi?

Published

Årlig undersökning om svenskarnas inställning till AI. Ett samarbete mellan Bolagsverket, Göteborgs universitet, Insight Intelligence, Postnord och Lunds universitet.

Svenska Folket och AI är en undersökning som i år genomfördes för femte året i rad. 1000 personer mellan 16 och 70 år och bosatta i Sverige har fått svara på frågor om sina attityder till artificiell intelligens, AI.

Svenskarna positiva till att använda AI för att få lägre boendekostnader

Det svenskarna främst vill ha hjälp med när det gäller AI är att minska boendekostnaderna, mer än varannan svensk kan tänka sig det. Majoriteten av personerna i undersökningen säger sig i vissa lägen föredra en chatbot eller AI-baserad kundtjänst framför en människa, inte minst när det gäller kartor och navigering. Nästan hälften anger att de i vissa situationer också föredrar en AI-baserad kundtjänst – de yngsta är här klart mer positiva än de äldsta i undersökningen.

Närmare 70 procent anger att de inte tror att de skulle kunna utveckla känslor för "en AI", medan 13 procent ändå tror att de skulle kunna göra det. 19 procent av de tillfrågade är osäkra.

Att tekniken ska fatta fel beslut oroar mest

43 procent av personerna i undersökningen vill se ytterligare regleringar för hur AI får användas. Det som verkar oroa svenskarna mest med AI är att tekniken ska ta fel beslut eller ge felaktiga rekommendationer, 46 procent svarar det. Nästan lika många är oroliga för att det blir svårare att skilja mellan vad som är sant och falskt, 43 procent. Oron för den personliga integriteten är påtaglig, ungefär var tredje person anger det som deras främsta oro med AI.

"Viktigt att följa förändringar i befolkningens attityder och också se utmaningarna"

Image
Miroslaw Staron, professor vid Institutionen för data- och informationsteknik.
Miroslaw Staron, professor vid Institutionen för data- och informationsteknik.
Photo: Pontus Johansson

Miroslaw Staron är professor inom software engineering och Göteborgs universitets ansvarige i projektet Svenska Folket och AI:

– Forskningen inom IT vid Göteborgs universitet har givetvis påverkan på samhället och ett exempel på sådan teknologi är AI, säger Miroslaw Staron. Vi behöver titta närmare på var den största nyttan med teknologin finns, samtidigt som vi har en genomtänkt strategi för att kartlägga möjliga risker. Huvudsyftet med undersökningen ”Svenska Folket och AI” är att ge en känsla för hur svenska folkets syn på AI ser ut och förändras över tid och vilka utmaningar som finns framöver.

– Ett intressant exempel i undersökningen är att över hälften av de som svarat kan tänka sig att bära ett implantat kopplat till en AI-tjänst i sin kropp. Det hade jag absolut inte förväntat mig!

Kontakt vid Göteborgs universitet: