Breadcrumb

Integrationsfrämjande genom dialog: att leda gruppsamtal

Society and economy

Thomas Jordan, Associate Professor and Senior Lecturer at the department of sociology and work science, University of Gothenburg presents results from a research project on how experienced executive directors do when leading groups aimed at promoting integration.

Seminar
Date
22 Sep 2020
Time
13:00 - 15:00
Location
Online seminar (via zoom). Please register to get the invitation link to the seminar!

Participants
Thomas Jordan, Associate Professor and Senior Lecturer at the department of sociology and work science, University of Gothenburg
Organizer
Centre on Global Migration (CGM)
Registration is closed.

Thomas Jordan, docent och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, presenterar resultat från ett forskningsprojekt om hur erfarna verksamhetsledare gör när de leder grupper som syftar till att främja integration.

I projektet studerades sex verksamheter i Stockholm, Göteborg och Skåne som under längre tid samlat erfarenheter av att arbeta med såväl relativt nyanlända flyktingar som invandrare som bott i Sverige en tid, men fortfarande lever i någon typ av utanförskap.

Under seminariet presenteras vad vi lärt oss om den förtrogenhetskunskap som verksamhetsledarna utvecklat.

Hur gör de för att skapa förtroende och ett öppet dialogklimat och därmed skapa förutsättningar för ökad förståelse, reflektion över normer och kulturskillnader samt ökad handlingskompetens (empowerment)?