Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs universitet och Botaniska samverkar inom forskning, utbildning, populärvetenskap och andra aktiviteter för att förmedla de senaste forskningsresultaten till allmänheten.

Samverkan

Göteborgs botaniska trädgård har vetenskapliga samlingar av levande växter med känt ursprung. Till exempel har Botaniska en av världens finaste samlingar av lök- och knölväxter och Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Botaniska har också en stor trädsamling, Arboretum. Växtmaterial får gärna användas för forskningsprojekt. Du kan utforska växtsamlingarna genom Garden Explorer https://botaniska.gardenexplorer.org/

Forskare vid Göteborgs universitet kan (i mån av tid och plats) få hjälp med fröbeställning och odling av sitt växtmaterial av Botaniskas personal.

Botaniska trädgårdens växter och miljöer används i undervisningen vid universitetet för exkursioner och kursmoment om bland annat artkunskap, växtvärldens mångfald, stadsnära natur och växters anpassningar till olika klimat. Dessutom är det en utmärkt plats för olika trivselaktiviteter. Biologi- och trädgårdsstudenter har fritt inträde till Botaniskas växthus.

Botaniska hjälper universitetets forskare att sprida information och forskningsresultat till allmänheten. Detta görs bland annat genom Botaniskas hemsida och möjlighet för forskare att presentera sin forskning vid olika evenemang och aktiviteter som Botaniska arrangerar.

Samarbetsrådet verkar för att stärka och utveckla samarbetet mellan Botaniska och Göteborgs universitet. I samarbetsrådet ingår Bengt Oxelman (ordförande) och Henrik Aronsson vid Institutionen för biologi och miljövetenskap och Tina Westerlund vid Institutionen för kulturvård samt Helen Persgren och Mats Palm från Botaniska trädgårdens styrelse, Mari Källersjö (prefekt) och Mats Havström (enhetschef för forskning och samlingar) från Botaniska trädgården.

Har du idéer om möjliga samarbeten med Botaniska? Kontakta
Mats Havström mats.havstrom@vgregion.se (enhetschef för forskning och samlingar, Göteborgs botaniska trädgård)
Jenny Klingberg jenny.klingberg@vgregion.se (miljöforskningsinformatör, Göteborgs botaniska trädgård)

Protokoll Samarbetsrådets möte 200915

Botgarden samråd 200915 (PDF)

Protokoll Samarbetsrådets möte 200115

Botgarden samråd 2010115 (PDF)