Länkstig

Organisering och samverkan på det rättsliga fältet

Kurs
KR2104
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17550
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen behandlar samverkan utifrån en organisationsteoretisk ram. Syftet med kursen är att möta ett växande behov – i både samhället och forskningen – av att bättre förstå implementeringsproblemet på det rättsliga fältet. Forskningen på temat ”What Works?” har expanderat kraftigt på sista tiden, samtidigt som mycket är obesvarat när det kommer till tillämpningen av de nya rönen. En central fråga i sammanhanget rör rekommendationen att stärka samverkan mellan olika aktörer (polis, socialtjänst, kriminalvård, med flera). Här ligger kursens fokus – varför är det så svårt att samverka kring brottsproblemet? Kursen består av två delkurser. Den första har fokus på organisationsteoretiska perspektiv på samverkan. I den andra jobbar studenterna med att designa en egen samverkansinsats, i en begränsad omfattning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller, för den med kandidatexamen med annan inriktning, minst 60 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande kunskaper relevanta för huvudområdet kriminologi. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler