Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete

Kurs
SW2228
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursens huvudsakliga innehåll är att ge grundläggande kunskap i familjeterapeutisk teori, analys och metodik. Kursen består av fyra olika delar: familjeterapi och systemteori, terapeutiska processer, målgrupper och tillämpningsområde, vetenskapsteori och forskningsarbete och forskningsarbete, handledning och egenterapi

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet och har möjlighet att bedriva behandlingsarbete med familjer under utbildningstiden

Om utbildningen

Kursen består av fyra olika delar:
Familjeterapi och systemteori, 10 högskolepoäng
Familjeforskning och familjens historiska utveckling.
Generell systemteori och olika familjeterapeutiska skolbildningar.
Genus- och mångkulturellt perspektiv.

Terapeutiska processer, målgrupper och tillämpningsområde, 12 högskolepoäng
Teori och metod i det terapeutiska arbetet.
Kommunikation, struktur och process.
Krishantering
Språksystemisk metod.
Nätverksarbete.
Psykopedagogiska interventioner.
Särskilda målgrupper

Vetenskapsteori och forskningsarbete, 8 högskolepoäng
Vetenskaplig verksamhet; teori och metod som är relevant för det kliniska arbetet.
Utvärdering
Terapiredogörelse

Handledning och egenterapi, 15 högskolepoäng
120 timmars handledning i grupp om maximalt sex deltagare i varje grupp.
För godkänd kurs ska dessutom varje deltagare ha genomgått egen terapi omfattande minst 50 timmars individualterapi, alternativt 120 timmars gruppterapi.
Kursen kommer tidigast att starta/ges igen Hösten 2022.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Socionomexamen omfattande 210 hp innehållande ett examensarbete omfattande minst 15 hp eller motsvarande akademisk yrkesutbildning inom det psykosociala fältet. För behörighet krävs också att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare att han/hon arbetar inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet och har möjlighet att bedriva behandlingsarbete under utbildningstiden.

Instruktioner för ansökan

Urvalskriterier
Förtur ges till sökande som uppfyller så många som möjligt av följande kriterier:
• Minst tre års yrkeserfarenhet av behandlingsarbete inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet
• Genomgången egenterapi, minst 50 timmar individuellt eller 100 timmar i grupp.
• Erhållen handledning av behandlingsarbete inom psykosocial-, psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet, minst 50 timmar.

Samtliga kriterier ska dokumenteras skriftligt.
Både terapi och handledningen ska vara signerade av den legitimerade psykoterapeuten som erhållit handledningen/utfört terapi. 

Efter studierna

Genomförd kurs tillsammans med intyg om genomgången egen psykoterapi ger kompetens motsvarande det som tidigare benämndes Steg 1 och utgör behörighet att söka psykoterapeutprogrammet. 

Så är det att plugga

Undervisningen

På utbildningen förenar du

  • pågående yrkesarbete med teoretiska studier,
  •  patientarbete under handledning och
  • arbetar med din egna personliga och professionella utveckling.

Kursen består dels av föreläsningar, övningsuppgifter och egna litteraturseminarier/ gruppuppgifter och dels av klinisk handledning i grupper om sex. Den kliniska handledningen bygger på eget behandlingsarbete med klienter och deras familjer som tas upp och bearbetas i grupp under handledning av en legitimerad psykoterapeut.