Länkstig

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete

Kurs
SW2228
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V79C
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Kursen ger grundläggande kunskap i familjeterapeutisk teori, analys och metodik. Kursen består av fyra olika delar: familjeterapi och systemteori, terapeutiska processer, målgrupper och tillämpningsområde, vetenskapsteori och forskningsarbete, handledning och egenterapi.

Nästa kursstart är Vårtermin 2024.

Om utbildningen

Under utbildningens gång förenar du pågående yrkesarbete med teoretiska studier och patientarbete under handledning. Parallellt arbetar du med din egen personliga och professionella utveckling.

Kursens fyra delar

Familjeterapi och systemteori, 10 högskolepoäng

 • Familjeforskning och familjens historiska utveckling
 • Generell systemteori och olika familjeterapeutiska skolbildningar
 • Genus- och mångkulturellt perspektiv


Terapeutiska processer, målgrupper och tillämpningsområde, 12 högskolepoäng

 • Teori och metod i det terapeutiska arbetet.
 • Kommunikation, struktur och process.
 • Krishantering
 • Språksystemisk metod.
 • Nätverksarbete.
 • Psykopedagogiska interventioner
 • Särskilda målgrupper

Vetenskapsteori och forskningsarbete, 8 högskolepoäng

 • Vetenskaplig verksamhet; teori och metod som är relevant för det kliniska arbetet
 • Utvärdering
 • Terapiredogörelse

Handledning och egenterapi, 15 högskolepoäng

För godkänd kurs ska dessutom varje deltagare ha genomgått egen terapi omfattande minst 50 timmars individualterapi, alternativt 120 timmars gruppterapi.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet och har möjlighet att bedriva behandlingsarbete med familjer under utbildningstiden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till Grundläggande psykoterapiutbildning är den som, utöver grundläggande behörighet för högskolestudier har avlagt:

1) Socionomexamen

2) Psykologexamen enligt 1982 års studieordning (eller senare bestämmelser).

3) Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller

4) Annan motsvarande yrkesexamen inom vård och omsorg om minst 210hp (inklusive 30hp på avancerad nivå).

Urval

Urval till utbildningen baseras på de sökandes meriter. Därvid görs en samlad bedömning av (1) yrkeserfarenhet, (2) yrkesverksamhet*, (3) erhållen handledning, (4) egen psykoterapi, och (5) Vetenskapliga publikationer/forskningserfarenhet.

Förtur ges till sökande som uppfyller så många som möjligt av följande kriterier:

 • Minst tre års yrkeserfarenhet av behandlingsarbete inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet
 • Genomgången egenterapi med leg. psykoterapeut, minst 50 timmar individuellt eller 100 timmar i grupp.
 • Erhållen handledning av behandlingsarbete inom psykosocial-, psykiatrisk- eller omsorgsverksamhet, minst 50 timmar. Handledaren skall vara leg. psykoterapeut.

*Yrkesverksamhet: Har en pågående anställning inom psykosocial, psykiatrisk eller omsorgsverksamhet där den sökande kommer att ha den möjlighet att bedriva behandlingsarbete under utbildningstiden. Om anställningen är på deltid, ange omfattning i procent. Intygas av arbetsgivare eller annan behandlingsansvarig. Samtliga kriterier ska dokumenteras skriftligt. Intyg gällande terapi och handledning skall vara signerade av den legitimerade psykoterapeuten som tillhandahållit handledning/ terapi. Det skall framgå av intyget att psykoterapeut/handledare innehar psykoterapeutlegitimation.

Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Genomförd kurs tillsammans med intyg om genomgången egen psykoterapi ger kompetens motsvarande det som tidigare benämndes Steg 1 och utgör behörighet att söka psykoterapeutprogrammet. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består dels av föreläsningar, övningsuppgifter och egna litteraturseminarier/ gruppuppgifter och dels av klinisk handledning i grupper om sex. Den kliniska handledningen bygger på eget behandlingsarbete med klienter och deras familjer som tas upp och bearbetas i grupp under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Lokaler

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet finns på Campus Haga och Campus Linné tillsammans med övriga institutioner inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Läs mer om vad våra lokaler har att erbjuda dig som student!

Läs mer om lokaler