Göteborgs universitet

Biblioteket

Här har jag samlat information av olika slag som du eventuellt kan ha nytta av.

Om oss (inkl. kontaktinfo)
Här hittar du information om de personer som medverkat på denna webbplats samt kontaktinformation.

Rätt att använda materialet
Här finner du information om vad som gäller om du vill använda materialet på hemsidan, t.ex. att använda papperskopior av artiklar i kurser eller andra sammanhang.

Kurser i konfliktlösning vid Göteborgs universitet
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet ger flera kurser i konfliktlösning (dock endast helfart dagtid). Det finns även en möjlighet att arrangera uppdragsutbildningar för särskilda målgrupper.

Länkar
Här finner du länkar till svensk- och engelskspråkiga webbplatser med material som är relevant för konflikter och konflikthantering.

Boktips
Länken för dig till en sammanställning av litteratur om konflikter i arbetslivet, på svenska, engelska och tyska.

Uppsatser med anknytning till konflikter och konflikthantering
Här finns framför allt ett urval uppsatser som skrivits av universitetsstudenter. En del av dessa handlar om andra områden än just arbetsplatskonflikter. Du är välkommen att lämna egna bidrag till detta bibliotek. Sökbara i universitetsbibliotekets databas.

Konsulter som är specialiserade på arbetsplatskonflikter
Om du söker en konsult som kan assistera din organisation att hantera en arbetsplatskonflikt eller erbjuda fortbildning och handledning i konflikthantering kan du kanske hitta en här. Listan är dock långt ifrån fullständig.

Konsulter som erbjuder särskilda metoder/koncept
Här finner du konsulter, fortbildare och företag som arbetar med en viss metod eller utifrån ett visst koncept.