Länkstig

33,5 miljoner till språkteknologiskt forskningsprogram om språkförändring

Riksbankens Jubileumsfond beviljar 33,5 miljoner till ett nytt språkteknologiskt forskningsprogram vid Göteborgs universitet. Under sex år kommer forskare vid Språkbanken Text att studera språkliga förändringar över tid, inom olika grupper och i olika medietyper. – Detta är ett kvitto på att den forskning vi bedriver på Språkbanken Text håller hög internationell kvalité, säger Nina Tahmasebi som är huvudsökande till programmet.

I dag saknas verktyg för att storskaligt och automatiskt hantera språkliga förändringar över tid men det är något som har varit efterlängtat inom textbaserad humaniora och samhällsvetenskap. Nu ska programmet Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change bidra med just dessa verktyg.

– Vi kommer ta fram verktyg för att studera våra samtida och historiska samhällen. Med dessa hoppas vi sedan kunna upptäcka och mildra språkliga barriärer som kommer sig av språkförändringar och variation. Verktygen kommer att vara till direkt nytta för historisk lingvistik och lexikografi, säger Nina Tahmasebi.

Bild på Nina Tahmasebi och Språkbanken Text-logga
Nina Tahmasebi är docent vid Språkbanken Text på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Viktigt för all humaniora och samhällsvetenskap

Forskningsprogrammet är placerat vid forskningsenheten Språkbanken Text på institutionen för svenska språket men programmet kommer att ha ett brett samarbete med andra ämnesområden. Nina meddelar att forskare från samhälls-, genus- och litteraturvetenskap också är involverade för att utveckla verktyg, evalueringsdata och forskningsmetodologi för de aktuella ämnenas specifika behov.

– Vi kommer förhoppningsvis att bidra till svensk excellens inom både humaniora och samhällsvetenskap. Det känns fantastiskt kul att få chansen att samarbeta närmre med forskare från andra ämnesområden och bidra till att alla forskningsfält blir starkare ihop.

Förstärker Sveriges ledande position

Förhoppningen är att programmet i förlängningen kommer avancera forskningen inom språkteknologi genom nya beräkningsmodeller och verktyg för svenska texter. Nina tror också att resultaten kommer att stärka och bekräfta Sveriges ledande position inom det växande fält där man tar fram automatiska metoder för att kunna studera semantiska förändringar i ord:

– Forskare som studerar förändring över tid kommer inte längre att behöva hitta och justera för språkförändringar manuellt. Sedan kommer resultaten också att gagna allmänheten när de söker i, och tolkar, historiska texter, säger Nina.

Text: Sven Lindström

Fakta om programmet

Titel: Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change
Summa: 33 500 000 SEK
Stödform: program
Ämne: Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Medverkande från Göteborgs universitet: Nina Tahmasebi, Simon Hengchen, Mats Malm, Emma Sköldberg och Shafqat Mumtaz Virk