Bild
Nämforsen
Länkstig

Två stora forskningsprogram tilldelas 80 miljoner kronor

Publicerad

Två stora forskningsprogram vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, beviljas drygt 80 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond. Det handlar om Johan Lings ”Maritima möten” som ska studera resor till havs under förhistorien, och Nina Tahmasebis ”Change is key!” som ska ta fram verktyg för att handskas med språkliga förändringar.

Två av de totalt tre stora svenska forskningsprogram som Riksbankens jubileumsfond valt att finansiera 2021 drivs av forskare vid Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet.

Havets betydelse i nytt ljus

Johan Ling, professor i arkeologi och föreståndare för Svensk Hällristnings Forsknings Arkiv, är huvudsökande för forskningsprogrammet Maritima möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk förhistoria som tilldelas närmare 47 miljoner kronor.

– Med ett internationellt tvärvetenskapligt team av forskare, vill vi skapa en mer nyanserad berättelse om resor till havs under förhistorien och om havets betydelse för långväga kontakter och utveckling av kulturer i ett långtidsperspektiv, säger Johan Ling.

Språkliga förändringar över tid

Det andra forskningsprogrammet vid Göteborgs universitet som tilldelas medel är Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change, som beviljats 33,5 miljoner kronor. Under sex år kommer forskare vid Språkbanken Text att studera språkliga förändringar över tid, inom olika grupper och i olika medietyper.

– Detta är ett kvitto på att den forskning vi bedriver på Språkbanken Text håller hög internationell kvalité, säger Nina Tahmasebi som är huvudsökande till programmet.

Barnbiblioteket Sagas arkiv

Centrum för digital humaniora, som är involverade i ”Maritima möten” har även del i projektet Barnbiblioteket Sagas arkiv. Kartläggning och visualisering av en svensk barnboksserie (1899–1970) som får 5 526 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond. Sagabiblioteket rymmer 22 hyllmeter till största delen obeforskad skönlitteratur som forskare genom projektet vill tillgängliggöra genom digitalisering – inte bara för andra forskare utan även för barn och den intresserade allmänheten. Projektet drivs av Svenska barnboksinstitutet och förutom CDH medverkar också Litteraturbanken.

Äldre slaviska handskrifter

Antoaneta Granberg, docent i slaviska språk, deltar i ett infrastrukturprojekt som beviljats 959 000 kr.

Projektet Migrering av databasen "Cyrillic and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden" till ALVIN är ett samarbete mellan forskare från Umeå universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Databasen som ska migreras innehåller ca 700 poster med beskrivningar av äldre slaviska handskrifter och tryckta böcker med kyrillisk eller glagolitisk skrift vilka bevaras i ett tjugotal svenska bibliotek och arkiv. Alvin är en digital plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserat och ännu inte digitaliserat kulturarvsmaterial vid svenska kulturarvsinstitutioner.

Läs mer på RJ:s sida

Dessutom beviljas sex forskningsprojekt vid Göteborgs universitet pengar och tre forskare beviljas medel för så kallad RJ Sabbatical-forskning.

Forskningsprojekt som beviljats medel

Benjamin Lyngfelts projekt inom språkstudier, ”Språkliga nätverk, inom och mellan språk”, beviljas 6 966 000 kronor.

Projektet ska med hjälp av konstruktionsgrammatik utveckla ett nätverk som beskriver svenska språkliga konstruktioner och länkar dem till konstruktioner i andra språk och bland annat bygga ut en databas.

– Jättekul att få den här möjligheten. Det här är saker som vi har funderat på länge, men som är för stora för att hantera med små insatser här och var. Nu är vi en hel grupp som kan jobba tillsammans med detta under en längre sammanhängande tid, och det är precis det som behövs. Dessutom är det roligare så, säger Benjamin Lyngfelt.

Läs mer om projektet på RJ:s sida

Valgeir Thorvaldssons projekt inom psykologi, ”Förändrad kognitiv förmåga på äldre dagar: Vad kan förklara observerade kohortskillnader i longitudinella åldrandestudier”, beviljas 4 371 000 kronor.

Projektet undersöker tidstrender och betydelsen av olika faktorer som påverkar kognitivt åldrande.

Stefan Tengblads projekt inom företagsekonomi, ”En undersökning om tongivande kännetecken och motståndskraft avseende personalledningspraktiker i Norden: En longitudinell och nationsöverskridande studie”, beviljas 4 288 000 kronor.

Projektet ska studera hur arbetsmarknaderna påverkats olika över tid i de nordiska länderna, samt i ljuset av Covid 19-pandemin.

Johan Karlsson Schaffers projekt inom statsvetenskap, ”Rättstvister om landrättigheter i Sápmi: En jämförande studie av samisk rättsmobilisering i Finland, Norge och Sverige”, beviljas 3 171 000 kronor.

Projektet ska kombinera olika metoder för att förklara samisk rättsmobilisering och dess bredare effekter på samiska grupper och nordiska samhällen.

Eva Ranehills projekt inom nationalekonomi, ”Könsskillnader i forskarkarriären: betydelsen av meritbedömning, självselektion, och produktivitet”, beviljas 2 857 000 kronor.

Projektet ska studera könsfördelningen i tillsättningen av akademiska forskartjänster, och analysera om eventuella könsskillnader kan förklaras av könsskillnader i utvärderingar och/eller könsskillnader i ansökningsmönster.

Matilda Amundsen Bergströms projekt inom idé- och lärdomshistoria, ”Ett lycksaligt liv. Kvinnors moralfilosofi i 1600- och 1700-talens Skandinavien”, beviljas 2 242 000 kronor.

Projektet utforskar hur kvinnliga tänkare behandlade fundamentala filosofiska frågor i 1600- och 1700-talens Skandinavien.

Forskare som beviljats medel för RJ Sabbatical

Henrik Björck, idé- och lärdomshistoria, ”Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia”, 1 272 000 kronor.

Lena Larsson Lovén, antikvetenskap, ”Antika romerska textilier i dåtid och nutid”, 948 000 kronor.

Ingrid Ryberg, filmvetenskap, ”Svensk filmfeminism”, 747 000 kronor.

Text: Johanna Hillgren