Göteborgs universitet
Bild
Bild på avhandling och penna
Länkstig

Doktorandprojekt och doktorsavhandlingar i ekonomisk historia

Nedan presenteras pågående doktorandprojekt och tidigare doktorsavhandlingar i ekonomisk historia.

Doktorsavhandlingar

Inga avhandlingar är publicerade ännu.

Stefania Galli: A Black Utopia? Social Stratification in Nineteenth-Century Colonial Sierra Leone. Nr 22, 2019

Knut Ola Naastad Ström: Between the devil and the deep blue sea: Trade negotiations between the Western Allies and the Scandinavian neutrals, 1914-1919. Nr 21, 2019

Carolina Uppenberg: I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860. Nr 20, 2018

Dimitrios Theodoridis: Development constrained – Essays on land as a factor in nineteenth-century industrialization and trade. Nr 19, 2018

Robert Thavenius: Elektrotekniska industrins ledande tråd. AB Dahréntråd och svensk lindningstrådsindustri 1945-1980. Nr 18, 2017

Kristoffer Collin: Regional wages and labour market integration in Sweden, 1732-2009. Nr 17, 2017

Malin Dahlström: Konkurrens, samarbete och koncentration. Kalkstens- och cementindustrin i Sverige 1871-1982. Nr 16, 2017

Lovisa Broström: En industriell reservarmé i välfärdsstaten. Arbetslösa socialhjälpstagare i Sverige 1913–2012. Nr 15, 2015

Malin Nilsson: Taking work home. Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution. Nr 14, 2015

John Lapidus: Social Democracy and the Swedish welfare model. Ideational analyses of attitudes towards competition, individualization, privatization. Nr 13, 2015.

Jesper Hamark: Ports, dock workers and labour market conflicts. Nr 12, 2014.

Svenja Gärtner: Wages, Inequality and Consequences for the Economy. Nr 11, 2014.

Stefan Öberg: Social bodies. Family and community level influences on height and weight, southern Sweden 1818–1968. Nr 10, 2014.

Erik Bengtsson: Essays on trade unions and functional income distribution. Nr 9, 2013.

Staffan Albinsson: Nothing New under the Sun: Essays on the Economic History of Intellectual Property Rights in Music. Nr 8, 2013.

Joacim Waara: Svenska Arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945–1972. Nr 7, 2012.

Birgitta Jansson: Inequality, Poverty and Income Mobility. Studies Based on Micro data for the City of Göteborg, Sweden, 1925–2003. Nr 5, 2011.

Magnus Andersson: Omvälvningarnas tid: Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820. 2011. (publicerad i annan serie)

Eva Hasselgren: Två vita och en brun, La Paloma och Notan. En studie av svensk alkoholpolitik och statliga restaurangföretag, cirka 1920–1974. Nr 4, 2010.

Klas Rönnbäck: Commerce and Colonisation. Studies of Early Modern Merchant Capitalism in the Atlantic Economy. Nr 3, 2010.

Mirko Ernkvist: Creating Player Appeal: Management of Technological Innovation and the Changing Pattern of Industrial Leadership in the U.S. Gaming Machine Manufacturing Industry, 1965–2005. Nr 2, 2009.

Svante Prado: Aspiring to a Higher Rank: Swedish Factor Prices and Productivity in International Perspective 1860–1950. Nr 1, 2008.

1958–1970

Rolf Adamson: Järnavsättning och bruksfinansiering 1800–1860. Nr7, 1966.

Martin Fritz: Svensk järnmalmsexport 1883–1913. Nr 12, 1967.

Ingemar Nygren: Västsvenska sparbankers medelplacering 1820–1913. Nr 18, 1970.

Ulf Olsson: Lönepolitik och lönestruktur. Göteborgs verkstadsarbetare 1920–1949. Nr 19,1970.

Sture Martinius: Jordbruk och ekonomisk tillväxt i Sverige 1830–1870. Nr 21, 1970.

Jan Kuuse: Inkomstutveckling och förmögenhetsbildning. En undersökning av vissa yrkesgrupper 1924–1959. Nr 23, 1970.

1971–1980

Kent Olsson: Hushållsinkomst, inkomstfördelning och försörjningsbörda. En undersökning av vissa yrkesgrupper i Göteborg 1919–1960. Nr 25, 1972.

Lars Herlitz: Jordegendom och ränta. Omfördelningen av jordbrukets merprodukt i Skaraborgs län under frihetstiden. Nr 31, 1974.

Hugo Kylebäck: Konsumentkooperation och industrikarteller. Kooperativa förbundets industriföretag före 1939 med särskild hänsyn till margarin-, kvarn-, gummi- och glödlampsbranscherna. Nr 32, 1974. (Rabén & Sjögren).

Sven-Olof Olsson: German coal and Swedish fuel 1939–1945. Nr 36, 1975.

Sverker Jonsson: Annonser och tidningskonkurrens. Annonsernas roll i tidningsekonomin och betydelse för koncentrationsprocessen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nr 38, 1977.

Bertil Andersson: Handel och hantverk i Göteborg. Två företagargruppers ekonomiska utveckling 1806–1825. Nr 40, 1977.

Folke Karlsson: Mark och försörjning. Befolkning och markutnyttjande i västra Småland 1800–1850. Nr 41, 1978.

Hans Wallentin: Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920- talet. Nr 42, 1978.

Lars-Åke Engblom: Arbetarpressen i Göteborg. En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890–1965. Nr 46, 1980.

1981–1990

Jerker Carlsson: The limits to structural change. A comparative study of foreign direct investment in Liberia and Ghana 1950–1971. Nr 48, 1981. (Nordiska Afrikainstitutet)

Lasse Cornell: Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890. Arbete, levnadsförhållanden, rekrytering. Nr 49, 1982.

Bengt Berglund: Industriarbetarklassens formering. Arbete och teknisk förändring vid tre svenska fabriker under 1800-talet. Nr 51, 1982.

Carl-Johan Gadd: Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i Skaraborgs län 1750–1860. Nr 53, 1983.

Christina Johansson: Glasarbetarna 1860–1910. Arbete, levnadsförhållanden och facklig verksamhet vid Kosta och andra glasbruk under industrialismens genombrottsskede. Nr 57, 1988.

Urban Herlitz: Restadtegen i världsekonomin. Lokala studier av befolkningstillväxt, jordbruksproduktion och fördelning i Västsverige 1800–1860. Nr 58, Göteborg 1988.

Jan Bohlin: Svensk varvsindustri 1920–1975: lönsamhet, finansiering och arbetsmarknad. Nr 59, 1989.

Sven A. Björkenstam: Svenskt skeppsbyggeri under 1800-talet. Marknad och produktion. Nr 60, 1989.

Luis Bértola: The manufacturing industry of Uruguay, 1913–1961: a sectoral approach to growth, fluctuations and crisis. (Institute of Latin American Studies, Stockholm University Monograph Nr 20). Göteborg-Stockholm. Nr 61, 1990.

1991–1997

Bertil Fridén: På tröskeln till marknaden. Makt, institutionell kontext och ekonomisk effektivitet i Västsverige 1630–1800. Nr 62, 1991.

Mats Bladh: Bostadsförsörjningen 1945–1985. Det industriella byggandets uppgång och fall. Nr 65, 1992. (Statens institut för byggnadsforskning, Gävle)

Birgit Karlsson: Handelspolitik eller politisk handling. Sveriges handel med öststaterna 1946–1952. Nr 66, 1992.

Jan Jörnmark: Coal and Steel in Western Europe 1945–1993: Innovative Change and Institutional Adaptation. Nr 67, 1993.

Torbjörn Mårtensson: Bantågens gång. Järnvägens godstrafik och dess anpassning till näringslivets rumslighet, branschstruktur och transportefterfrågan 1890–1985. Nr 68, 1994.

Jón Th. Thór: British Trawlers and Iceland 1919–1976. Nr 69, 1995. (Fiskeri- og Sjöfartsmuseeet, Esbjerg)

Staffan Sundin: Från bokförlag till mediekoncern. Huset Bonnier 1909–1929. Nr 70, 1996.

Martti Rantanen: Tillväxt i periferin. Befolkning och jordbruk i Södra Österbotten 1750–1890. Nr 72, 1997.

Rudolf Tempsch: Från Centraleuropa till folkhemmet. Den sudettyska invandringen till Sverige 1938–1955. Nr 73, 1997.

1998–2000

Åke Edén: Hävstången. Agrarkooperativa utvecklingsförsök i Östbengalen/Bangladesh 1860–1984. Nr 74, 1998.

Christina Mårtensson: Tjänstebefattning som kan för henne vara passande. Uppkomst och utveckling av könsbundna befattningar vid telegrafverket 1865–1984. Nr 75, 1998.

Björn Tropp: Att sätta spaden i jorden. Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945–1985. Nr 76, 1999.

Kerstin Norlander: Människor kring ett företag. Kön, klass och ekonomiska resurser Liljeholmens Stearinfabriks AB 1872–1939. Nr 77, 2000.

Christina Telasuo: Småstater under internationalisering. Valutamarknadens avreglering i Sverige och Finland på 1980-talet. En studie i institutionell omvandling. Nr 78, 2000.

Bengt-Olof Andersson: Den svenska modellens tredje kompromiss. Efterkrigstidens välfärdspolitik med utgångspunkt från industrins kompetenssäkring och skolans reformering. Nr 79, 2000.

Berit Larsson: Svenska varor på svenska kölar. Staten, industrialiseringen och linjesjöfartens framväxt i Sverige 1890–1925. Nr 80, 2000.

2001–2007

Lage Rosengren: Jord och folk. Om produktiva resurser i västsvensk blandbygd under 1700-talet. Nr 84, 2001.

Carina Gråbacke: Möten med marknaden. Tre svenska fackförbunds agerande under perioden 1945–1976. Nr 85, 2002.

Staffan Granér: Samhävd och rågång. Egendomsrelationer, ägoskiften och marknadsintegration i en värmländsk skogsbygd 1630–1750. Nr 86, 2002.

Ingela Karlsson: Kriget, staten och rederierna. Den svenska handelsflottan 1937–1947. Nr 87, 2003.

Per Hallén: Järnets tid. Den svenska landsbygdsbefolkningens järninnehav och järnkonsumtion 1750–1870. Nr 89, 2003.

Linda Lane: Trying To Make A Living. Studies in the economic life of women in interwar Sweden. Nr 90, 2004.

Martin Kahn: Measuring Stalin’s Strength during Total War. U.S. and British intelligence on the economic and military potential of the Soviet Union during the Second World War, 1939–45. Nr 91, 2004.

Erik Örjan Emilsson: Before ‘The European Miracles’ Four Essays on Swedish Preconditions for Conquest, Growth and Voice. Nr 93, 2005.

Hrefna M. Karlsdottir: Fishing on Common Grounds. The Consequences of unregulated Fisheries of North Sea Herring in the Postwar Period. Nr 94, 2005.

Oskar Broberg: Konsten att skapa pengar. Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900. Nr 95, 2006.

Peter Sandberg: Kartellen som sprängdes. Svensk bryggeriindustri under institutionell och strukturell omvandling 1945–1975. Nr 98, 2006.

Ann Ighe: I faderns ställe, Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700–1860. Nr 99, 2007.