Bild
Sjöstjärnburgare.
Foto: Susanne Liljenström
Länkstig

Scary Seafood

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

I projekt Scary Seafood utforskar forskare och företagare tillsammans outnyttjade marina resurser och skapar nya matupplevelser. Projektet vill inspirera till ökat entreprenörsskap och stärka västsvenska kustsamhällen som besöksmål. Hållbart nyttjande är en röd tråd genom hela projektet.