Bild
FN:s säkerhetsråd.
Women, Peace and Security. Debatt i FN:s säkerhetsråd år 2019.
Foto: UN Women/Ryan Brown, CC BY-NC-ND 2.0
Länkstig

Kampen om makt i internationell politik. Om staters kampanjer för att få en icke-permanent plats i FN:s säkerhetsråd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 950 000
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Projektet studerar staters kampanjer för en icke-permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Varför vill stater ha en plats i säkerhetsrådet? Vilket inflytande antas en plats leda till? Hur bedrivs kampanjerna? Vilka stater är mera framgångsrika i sina försök att bli invalda? I projektet studeras både mer övergripande kampanjmönster bland FN:s stater, men också mer djuplodande fallstudier genomförs av Sveriges, Islands och Finlands kampanjer för ett inval.

Forskargrupp

  • Fredrik Dybfest Hjorthen, postdoktor, Oslo universitet
  • Ann-Marie Ekengren, professor, Statsvetenskapliga institutionen
  • Ulrika Möller, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
  • Baldur Thorallsson, professor, University of Iceland
  • Tarja Seppä, universitetslektor, University of Tampere.