Breadcrumb

Perspectives of Gender on Education and Instruction

Course
PDG103
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)
Study pace
50%
Time
Evening
Location
Location independent
Language
Swedish
Duration
-
Part of semester
Quarter 1 to 4

About

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att uteckla insikter om
genusteoretiska grunder och perspektiv och hur dessa kan användas för
att förstå och påverka olika pedagogiska sammanhang. Frågor som berörs
är hur genus, likväl som andra sociala relationer, påverkar processer
och villkor inom skilda pedagogiska praktiker. Hur relationer mellan
individ, utbildning och samhälle skapas är ett centralt tema, liksom
temat om hur samspel mellan genus och olika sociala kategorier såsom
klass, etnicitet och sexualitet kan förstås.Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att uteckla insikter om
genusteoretiska grunder och perspektiv och hur dessa kan användas för
att förstå och påverka olika pedagogiska sammanhang. Frågor som berörs
är hur genus, likväl som andra sociala relationer, påverkar processer
och villkor inom skilda pedagogiska praktiker. Hur relationer mellan
individ, utbildning och samhälle skapas är ett centralt tema, liksom
temat om hur samspel mellan genus och olika sociala kategorier såsom
klass, etnicitet och sexualitet kan förstås.

This course is open to

Exchange students with sufficient knowledge in Swedish or another Scandinavian language (Norwegian or Danish)

Entry requirements

General entrance requirements

Application

Do you want to apply for exchange studies at the University of Gothenburg?

Read more on the page Apply for exchange studies