Preventing Degrading Treatment and Discrimination - Improvement Work in Educational Settings

Course
PDG024
Bachelor’s level
15 credits (ECTS)
Study pace
50%
Time
Afternoon
Location
Göteborg
Language
Swedish
Duration
-
Part of semester
Quarter 1 to 4

About

This course is taught in Swedish.

Varför kränker elever varandra och hur kan det förebyggas?
Varje pedagogisk verksamhet skall förebygga och motverka kränkande
behandling och diskriminering. Pedagoger och verksamheter behöver därför
kunna förstå bakomliggande orsaker, hantera uppkomna situationer
konstruktivt samt arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder. I denna
kurs problematiseras praktiknära situationer med utgångspunkt i
teorier, forskning och styrdokument för att utveckla det egna
pedagogiska arbetet. Kursen bidrar till att studenter fördjupar sina
teoretiska kunskaper och tillämpar dessa praktiskt med syfte att öka
inkludering och minska individers utsatthet i pedagogisk verksamhet.
Förutom kränkande behandling och diskriminering tas grundläggande
begrepp som konflikthantering, värdegrund, likvärdighet, normmedvetenhet
och mobbning upp.

This course is open to

Exchange students at the Faculty of Education and exchange students on a university-wide agreement. Please contact your international coordinator at the University of Gothenburg if you need to know more.

Requirements

Application

Do you want to apply for exchange studies at the University of Gothenburg?

Read more on the page Apply for exchange studies