Skip to main content
Breadcrumb

Sick leave and staff turnover The importance of managers' readiness for action for health promotion, leadership and conditions for control, flexibility, support resources and leadership.

Research project
Active research
Project period
2016 - 2020
Project owner
Department of Sociology and Work Science

Short description

Sick leave and staff turnover are current problems in health care and elder care organizations. The projects study how organizational requirements and resources interact with work commitment, work-related health, staff turnover and shorter and longer sick leave as well as return to work in health care and elder care organizations. In addition to explanations, methodological aspects are critically examined and improved. Data from cohorts, interviews and register-based data are analyzed. Results from our ongoing and completed sub-studies show the importance of organizational support structures, supportive management and change work. In the managerial work practice, the more present, responsive and structured leadership, focusing on and good collaboration with the employees have been more for supportive of beneficial trends. The fact that th

Publications

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer. Temaredaktörer: Andrea Eriksson, Lotta Dellve. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1)

Göran Jutengren. Sjukfrånvaro i sjukvården: Trendanalyser över en fyraårsperiod med hjälp av klusteranalys. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 12-25

Lotta Dellve, Sara Larsson Fällman Trender av få sjukfrånvarodagar: Betydelser av stödjande arbetsförhållanden, ledarstrategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 26-40

Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 41-54

Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården? Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 66-77

Andrea Eriksson, Patrik Vulkan Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 103-116

Lotta Dellve, Helena Håkansson Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid? Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 117-133

Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 134-146

Researchers

Sara Larsson Fällman, project leader, PhD-student, Department of Work Life and Social Welfare, University of Borås

Lotta Dellve, project leader, Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg

Andrea Eriksson, project leader, KTH Royal Institute of Technology

Helena Håkansson, PhD-student, Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg

Göran Jutengren, senior lecturer, Department of Work Life and Social Welfare, University of Borås

Agneta Kullen Engström, post retirement senior lecturer, Department of Work Life and Social Welfare, University of Borås

Linda Åhlström, Universitetslektor/sjuksköterska, Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg