University of Gothenburg
Breadcrumb

Ola Sigurdson talade till stöd för Ukraina

Lördagen den 5 mars höll Ola Sigurdson, professor i teologi och styrgruppsordförande för Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet, ett tal utanför ryska konsulatet i Göteborg.

Talet var en del av en större demonstration som protesterade utanför konsulatet, mot Rysslands invasion av Ukraina.

Här är talet i sin helhet:

"Universitetets själva idé bygger på ett fritt utbyte av tankar, en strävan efter kunskap och sanning och ett samarbete mellan lärare och forskare över hela världen. Alla dessa tre värden hänger samman.

Det betyder att universitetets sökande efter kunskap och sanning inte förhåller sig likgiltigt gentemot inskränkningar av yttrandefriheten, spridande av desinformation och hot mot människors liv och uppehälle. Rysslands invasion av Ukraina är ett angrepp på alla tre.

Den senaste dryga veckan har vi mötts av nyheten om hur en nation i kraft av en lögn invaderar en annan nation och stryper sitt eget folks tillgång till saklig information. Därför kan inget universitet som står för dessa tre värden förhålla sig tyst och passivt. Därför har Göteborgs universitet – liksom andra svenska och utländska universitet och akademier – i otvetydiga ordalag fördömt Rysslands invasion av Ukraina. Ett sådant krig är lika oförenligt med universitetets särskilda värden som demokratiska värden i allmänhet.

Mellan 2006 och 2008 hade Göteborg förmånen att få vara fristad för författaren Svetlana Aleksijevitj, 2015 års Nobelpristagare i litteratur, och hon har även senare besökt Göteborgs universitet. Aleksijevitj har själv beskrivit hur hon har tre hem: en belarusisk far, en ukrainsk mor men också den stora ryska litteraturen.

I Göteborg sökte hon tillflykt från den belarusiska regimens förtryck. Hon förkroppsligar i sin egen person hur meningslöst, ja, egentligen omöjligt, det är att skilja dessa folk åt, men samtidigt också vilket vanvett det rör sig om när en nation tror sig ha mandat att föra krig mot människor från andra nationer.

Aleksijevitj är en skrivande människa och mina tankar har de senaste dagarna osökt gått till alla de akademiska kolleger i Ukraina som bara för en liten tid sedan suttit vid sina skrivbord med sina böcker, sina forskningsresultat, sina rapporter, sina konferenspapers – så som det är när livet är som det ska vara i en akademikers vardag – men som nu bor i ruiner, söker skydd i skyddsrum, lär sig att använda vapen, är på flykt, oroar sig för sina barn, sörjer sina vänner eller helt enkelt inte finns mer. Så tunn är hinnan mellan akademisk vardag och krig.

Jag vill tro att universitetet kan vara en kraft som bidrar till att denna hinna ska hålla och, när den inte gör det, bidrar till att återställa den. Vid ett besök på universitetet yttrade sig Aleksijevitj att ”sanningen, den ligger i tusentals småsaker och inte i någon stor detalj”. Alla dessa tusentals småsaker är i Ukraina i dag hotade av Rysslands invasion.

Vad kan då universitetet göra? Ingen kan göra allting men alla kan göra någonting. Den ukrainska flaggan har vajat bredvid den svenska i universitetsparken här i Göteborg. Göteborgs universitet – och många andra universitet – är medlem i Scholars at Risk och emotser ett stort antal ansökningar från forskare på flykt från Ukraina.

Vi värnar om yttrandefriheten i alla dess former – för akademiker, författare, politiker och alla andra – och verkar för att den ska bevaras och utvidgas. De vetenskapliga akademierna har uttalat sitt stöd för Ukrainas folk och arbetar löpande med hur man praktiskt kan ta emot forskare i behov av hjälp men också för att bevara det ovärderliga ukrainska kulturarvet i form av historiska monument, arkiv, bibliotek och museisamlingar.

Universiteten och akademierna ser över sina samarbeten med ryska institutioner och universitet, inte för att peka ut enskilda forskare men för att påminna om att alla har ett eget ansvar och att ett stöd för Rysslands invasion strider mot idén om ett fritt utbyte av tankar, ett sökande efter kunskap och sanning och ett samarbete mellan lärare och forskare över hela världen.

Göteborgs universitet kommer tillsammans med andra universitet och akademier att fortsätta att arbeta för dessa värden i solidaritet med Ukrainas befolkning. Som vår rektor Eva Wiberg nyss har skrivit: 'Ukraina, vi står enade med er, i demokratins namn. Våra tankar och hjärtan är med er'."

porträtt ola Sigurdson